Bedrijfsfuncties

Versie door Eoord (overleg | bijdragen) op 5 nov 2019 om 09:54
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Verzameling bedrijfsfuncties gericht op de koers van de organisatie (BusinessFunction) Sturing Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie bepaling Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het vaststellen van de visie en de missie van de organisatie op basis waarvan de strategie kan worden bepaald. (BusinessFunction) Visie/missie bepaling Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkings-vorming Verzameling van bedrijfsfuncties gericht op interactie met de omgeving van de organisatie (BusinessFunction) Klant/partner interactie Het bieden van allerlei (publieke) informatie aan klanten over bijvoorbeeld de organisatie en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Voorlichting Het creëren van prospects door het uitvoeren van gerichte campagnes. (BusinessFunction) Marketing Het komen tot een overeenkomst met prospects en het afhandelen van klantorders in het kader van een overeenkomst. (BusinessFunction) Verkoop Het ondersteunen van de directe interactie met relaties. (BusinessFunction) Contactbeheer Het overdragen van een aantal artikelen aan een klant op basis van een klantorder. (BusinessFunction) Product verstrekking Het verlenen van diensten aan klanten die veel interactie met deze klanten vragen. (BusinessFunction) Klantgerichte dienstverlening Verzameling bedrijfsfuncties gericht op ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van de producten en diensten van de organisatie (BusinessFunction) Ontwikkeling Het ervoor zorgdragen dat programma's en projecten beheerst worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Programma- en project management Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd. (BusinessFunction) Producten- en diensten ontwikkeling BusinessFunction Organisatie ontwikkeling Verzameling bedrijfsfuncties gericht op bewaking van de verrichtingen van de organisatie (BusinessFunction) Bewaking Het bepalen binnen welke beperkingen (beleid en architectuur) processen dienen te worden uitgevoerd en het bewaken of processen binnen deze beperkingen blijven. (BusinessFunction) Kaderstelling Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performance management Het ondersteunen van het beheer van alle risico’s die kunnen optreden in de bedrijfsvoering. (BusinessFunction) Risico management Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliance management Het bewaken of een samenwerkingsverband verloopt conform verwachtingen en afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkings-bewaking Verzameling bedrijfsfuncties gericht op de voortbrenging van de producten en diensten van de organisatie (BusinessFunction) Operatie Verzameling bedrijfsfuncties gericht op de ondersteuning van de verrichtingen van de organisatie. Opmerking: de term "bedrijfsvoering" wordt binnen de overheid gebruikt als aanduiding van: - alleen de ondersteunende taken - het gehele takenpakket met zowel primaire als ondersteunende taken. Om misverstanden te voorkomen is voor de domeinbenaming "ondersteuning" (en niet "bedrijfsvoering") gekozen zodat duidelijk is dat het hierbij uitsluitend over ondersteunende bedrijfsfuncties gaat. (BusinessFunction) Ondersteuning Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeels management Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Het zorgdragen voor de faciliteiten (huisvesting, schoonmaak, catering, etc) van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair management Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatie management Het adviseren over juridische aspecten in de bedrijfsvoering. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de processen. (BusinessFunction) IT ontwikkeling en beheer Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatie management Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contract management Deze svg is op 04-03-2022 16:54:21 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 04-03-2022 16:54:21 CET
   

Open deze afbeelding apart

Sturing

BedrijfsfunctieBeschrijving
Visie/missie bepalingHet vaststellen van de visie en de missie van de organisatie op basis waarvan de strategie kan worden bepaald.
Strategie bepalingHet bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen.
VerantwoordingHet rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken.
Samenwerkings-vormingHet vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken.


Ontwikkeling

BedrijfsfunctieBeschrijving
Producten- en diensten ontwikkelingHet bepalen welke producten en diensten worden geleverd.
Organisatie ontwikkeling
Programma- en project managementHet ervoor zorgdragen dat programma's en projecten beheerst worden uitgevoerd.


Bewaking

BedrijfsfunctieBeschrijving
KaderstellingHet bepalen binnen welke beperkingen (beleid en architectuur) processen dienen te worden uitgevoerd en het bewaken of processen binnen deze beperkingen blijven.
Risico managementHet ondersteunen van het beheer van alle risico’s die kunnen optreden in de bedrijfsvoering.
Compliance managementHet bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met wet- en regelgeving.
Performance managementHet bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen.
Samenwerkings-bewakingHet bewaken of een samenwerkingsverband verloopt conform verwachtingen en afspraken.


Ondersteuning

BedrijfsfunctieBeschrijving
Financieel managementHet zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen.
Personeels managementHet ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.
Inkoop- en contract managementHet verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier.
Juridische ondersteuningHet adviseren over juridische aspecten in de bedrijfsvoering.
Facilitair managementHet zorgdragen voor de faciliteiten (huisvesting, schoonmaak, catering, etc) van de organisatie.
IT ontwikkeling en beheerHet ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de processen.
Communicatie managementHet ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen.
Informatie managementHet ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening.


Klant/partner interactie

BedrijfsfunctieBeschrijving
VoorlichtingHet bieden van allerlei (publieke) informatie aan klanten over bijvoorbeeld de organisatie en haar producten en diensten.
MarketingHet creëren van prospects door het uitvoeren van gerichte campagnes.
VerkoopHet komen tot een overeenkomst met prospects en het afhandelen van klantorders in het kader van een overeenkomst.
ContactbeheerHet ondersteunen van de directe interactie met relaties.
Product verstrekkingHet overdragen van een aantal artikelen aan een klant op basis van een klantorder.
Klantgerichte dienstverleningHet verlenen van diensten aan klanten die veel interactie met deze klanten vragen.