Eigenschap:Documentation

KennismodelKnowledgeModel ArchiMate
Type
"Text" komt niet voor in de lijst (Afbeelding, Annotatie-URI, Booleaans, Bijlage, Code, Datum, E-mail, Geografische coördinaat, Getal, Hoeveelheid, ...) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Elementeigenschaptype".
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Documentation" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
A-Select +Een voorziening voor het authenticeren van gebruikers.  +
Aanbesteding +Een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel contract met een leverancier.  +
Aansturen architectuurwerk +Het aansturen van architectuurwerk is in beginsel een gewone managementtaak. Het proces dat hierin gevolgd wordt, is feitelijk een ''plan-do-check-act''-cyclus waarin gestreefd wordt naar continue verbetering aan de hand van de door de Architectuurboard gestelde doelen en KPI's voor de architectuur. Op basis daarvan wordt het werk gepland en verricht. De voortgang wordt gemeten volgens de meetcriteria die aan de KPI's zijn gekoppeld, en de meetresultaten worden beoordeeld om eventueel bijsturingsmaatregelen te kunnen nemen.  +
Aansturen architectuurwerk +Zoals elke andere activiteit moeten de architectuuractiviteiten worden aangestuurd. Dit omvat prestatiemanagement, compliance en regulering, budgettering en planning.  +
Aanwezigheid en toegangs-controle-systeem +Een systeem dat in staat is personen te herkennen, te bepalen of deze persoon toegang heeft tot de locatie en toegang te verlenen.  +
Activum +Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren.  +
Afspraken systeem +Een systeem waarin afspraken tussen mensen of organisaties kan worden geregeld.  +
Aggregeert +Er worden een aantal hoofdgroepen bedrijfsfuncties onderkend (sturing, ontwikkeling, bewaking, klant/partner interactie, uitvoering en ondersteuning). Binnen deze functies worden met uitzondering van Uitvoering diverse bedrijfsfuncties geaggregeerd. Binnen Uitvoering is sprake van aggregatie van sector/domein specifieke bedrijfsfuncties (en eventuele onderliggende aggregaties).  +
Anti-spywaresoftware +Software die helpt bij het detecteren en verwijderen van spyware.  +
Apache Directory Server +Een Java-gebaseerde directory server.  +
Apparaat-beveiliging +Het beveiligen van toegang tot apparatuur, bijvoorbeeld door specifieke invoermedia softwarematig of hardwarematig af te schermen.  +
Apparaatbeveiligingssysteem +Een systeem dat de toegang tot een apparaat logisch (via authenticatie) of fysiek afschermt.  +
Applicatie virtualisatie +Het ontsluiten van een applicatie die op een server wordt beheerd.  +
Applicatie-profiling +Het analyseren van een computerprogramma om het gedrag ervan beter te begrijpen en op basis waarvan het kan worden geoptimaliseerd.  +
Applicatieserver +Ondersteunt het uitvoeren van softwarecomponenten op een transactionele, veilige en schaalbare wijze.  +
Applicatievirtualisatieplatform +Ondersteunt het virtualiseren van applicaties  +
Architectuur +De fundamentele organisatie van een systeem belichaamd in zijn componenten, hun onderlinge relaties en met de omgeving, en de principes die richting geven aan zijn ontwerp en evolutie.  +
Architectuur-beheersysteem +Een systeem die het beheren van de enterprise-architectuur en de daaraan ten grondslag liggende doelstellingen en beleidsuitgangspunten ondersteunt.  +
Architectuur-modelleer-systeem +Een systeem die helpt bij het modelleren van de enterprise-architectuur.  +
Architectuuradvies +Concreet advies over een architectuurgerelateerd knelpunt. Dergelijke knelpunten kunnen ontstaan gedurende definitie en uitvoering van een project (wanneer de projectarchitectuur is vertaald naar detailontwerpen). Enterprise- en domeinarchitecten kunnen desgewenst proactief en op verzoek adviezen geven. Een architectuuradvies is niet noodzakelijkerwijs een document; een whiteboardtekening of bilaterale discussie kan soms genoeg zijn op een knelpunt op te lossen.  +
Architectuurafwijkingrapport +Beschrijving van de afwijking van de enterprise- of domeinarchitectuur in een informatieplan, projectarchitectuur of "change". Het architectuurafwijkingrapport bevat een beschrijving van de afwijking zelf, de impact op de architectuur indien goedgekeurd, de impact indien afgewezen, en een advies (aanbeveling) van de architect aan de Architectuurboard.  +
Architectuurartefacten +Artefacten resulterend uit architectuuractiviteiten. We maken onderscheid tussen enterprise- en domeinarchitectuur. Domeinen kunnen organisatiespecifiek zijn. Principes en modellen worden geregistreerd en beheerd in een architectuurrepository. Aanvullend kunnen views gecreëerd worden voor specifieke doelen zoals projectarchitecturen.  +
Architectuurbeheer +De architectuurbeheercompetentie bestaat uit taken voor het beheren en verwerken van architectuurwijzigingsverzoeken.  +
Architectuurbesluit +Beschrijving van een (formeel) besluit dat genomen is door de Architectuurboard, inclusief de implicaties. We onderscheiden: * Goedkeuring van architecturale artefacten (principes en modellen). Goedgekeurde architecturale artefacten vormen "de architectuur" en zijn daarmee de normatieve richting voor alle projecten en veranderingen. * Besluiten over architectuurafwijkingen. Architectuurafwijkingen kunnen worden afgewezen, onder voorwaarden goedgekeurd, of permanent goedgekeurd (waarmee ze onderdeel worden van de architectuur).  +
Architectuurbesluitvorming +De architectuurbesluitvormingscompetentie bestaat uit taken voor goedkeuring van architectuurartefacten en besluiten over afwijkingen.  +

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links