Inkoop- en contract management

Id-dd6a4090-8093-e1e9-1372-ef00b5dfb209
ArchiMate-element Inkoop- en contract management
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-dd6a4090-8093-e1e9-1372-ef00b5dfb209
ArchiMate-model  : Generieke Referentiearchitectuur
Label  : Inkoop- en contract management
Documentatie  : Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contract management Een contractuele afspraak waar een geldbedrag tegenover staat die door de organisatie aan een debiteur moet worden betaald. (DataObject) Inkoopverplichti- ng Een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel contract met een leverancier. (DataObject) Aanbesteding Afspraak over de key performance indicatoren en kwaliteitseisen van door een leverancier te leveren diensten en/of goederen. (DataObject) SLA Een niet-natuurlijk persoon die een product/dienst levert aan de organisatie. (DataObject) Leverancier Een bindende afspraak tussen de organisatie en een leverancier rondom het leveren van tastbare goederen of diensten. (DataObject) Inkoopcontract Verzameling bedrijfsfuncties gericht op de ondersteuning van de verrichtingen van de organisatie. Opmerking: de term "bedrijfsvoering" wordt binnen de overheid gebruikt als aanduiding van: - alleen de ondersteunende taken - het gehele takenpakket met zowel primaire als ondersteunende taken. Om misverstanden te voorkomen is voor de domeinbenaming "ondersteuning" (en niet "bedrijfsvoering") gekozen zodat duidelijk is dat het hierbij uitsluitend over ondersteunende bedrijfsfuncties gaat. (BusinessFunction) Ondersteuning Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt. (ApplicationComponent) Inkoopsysteem Afspraak over de key performance indicatoren en kwaliteitseisen van door een leverancier te leveren diensten en/of goederen. (DataObject) Inkooporder AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 11-09-2020 23:38:10 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 23:38:10 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links