Performance management

Id-a7c2f286-dc5d-fc4b-104e-0d67be43c265
ArchiMate-element Performance management
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-a7c2f286-dc5d-fc4b-104e-0d67be43c265
ArchiMate-model  : Generieke Referentiearchitectuur
Label  : Performance management
Documentatie  : Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performance management Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (DataObject) Resultaat Een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren. (DataObject) Corrigerende maatregel Een vooraf gedefinieerde eenheid van resultaat om de prestaties van een organisatie te analyseren. (DataObject) Key performance indicator Een geconstateerde afwijking van een resultaat van een key performance indicator, beleidsuitgangspunt of architectuur (DataObject) Bevinding Een systeem dat ondersteunt bij het optimaliseren van de kwaliteit van producten, processen, diensten en organisatie. (ApplicationComponent) Kwaliteits management systeem Verzameling bedrijfsfuncties gericht op bewaking van de verrichtingen van de organisatie (BusinessFunction) Bewaking Een systeem dat gericht is op het modelleren van bedrijfsprocessen. (ApplicationComponent) Proces modelleer systeem Een systeem dat helpt om te bepalen of een organisatie voldoet aan haar doelstellingen. (ApplicationComponent) Performance management systeem AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 08-11-2019 01:41:43 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 08-11-2019 01:41:43 CET

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links