Financieel management

Id-bb97ab5e-bc4c-5070-2e03-696d5766029e
ArchiMate-element Financieel management
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-bb97ab5e-bc4c-5070-2e03-696d5766029e
ArchiMate-model  : Generieke Referentiearchitectuur
Label  : Financieel management
Documentatie  : Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Inkomende geldelijke transactie (van debiteur) waar een levering van een product/dienst van de organisatie tegenover staat. (DataObject) Inkomende betaling Een geldbedrag dat door een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon aan de organisatie moet worden betaald. (DataObject) Vordering Een uitgaande geldelijke transactie (aan crediteur) waar een levering van een product/dienst aan de organisatie tegenover staat. (DataObject) Uitgaande betaling De vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (DataObject) Journaalpost Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren. (DataObject) Activum Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (DataObject) Kostenplaats Een systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt. (ApplicationComponent) Financieel systeem Verzameling bedrijfsfuncties gericht op de ondersteuning van de verrichtingen van de organisatie. Opmerking: de term "bedrijfsvoering" wordt binnen de overheid gebruikt als aanduiding van: - alleen de ondersteunende taken - het gehele takenpakket met zowel primaire als ondersteunende taken. Om misverstanden te voorkomen is voor de domeinbenaming "ondersteuning" (en niet "bedrijfsvoering") gekozen zodat duidelijk is dat het hierbij uitsluitend over ondersteunende bedrijfsfuncties gaat. (BusinessFunction) Ondersteuning AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 11-09-2020 23:36:02 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 23:36:02 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links