Ondersteuning

Id-d3bdc35c-b81d-f702-97cf-177f4a18454e
ArchiMate-element Ondersteuning
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-d3bdc35c-b81d-f702-97cf-177f4a18454e
ArchiMate-model  : Generieke Referentiearchitectuur
Label  : Ondersteuning
Documentatie  : Verzameling bedrijfsfuncties gericht op de ondersteuning van de verrichtingen van de organisatie.

Opmerking: de term "bedrijfsvoering" wordt binnen de overheid gebruikt als aanduiding van: - alleen de ondersteunende taken - het gehele takenpakket met zowel primaire als ondersteunende taken.

Om misverstanden te voorkomen is voor de domeinbenaming "ondersteuning" (en niet "bedrijfsvoering") gekozen zodat duidelijk is dat het hierbij uitsluitend over ondersteunende bedrijfsfuncties gaat.
Beschrijving  : Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Verzameling bedrijfsfuncties gericht op de ondersteuning van de verrichtingen van de organisatie. Opmerking: de term "bedrijfsvoering" wordt binnen de overheid gebruikt als aanduiding van: - alleen de ondersteunende taken - het gehele takenpakket met zowel primaire als ondersteunende taken. Om misverstanden te voorkomen is voor de domeinbenaming "ondersteuning" (en niet "bedrijfsvoering") gekozen zodat duidelijk is dat het hierbij uitsluitend over ondersteunende bedrijfsfuncties gaat. (BusinessFunction) Ondersteuning Het zorgdragen voor de faciliteiten (huisvesting, schoonmaak, catering, etc) van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair management Het adviseren over juridische aspecten in de bedrijfsvoering. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatie management Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeels management Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contract management Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatie management Het ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de processen. (BusinessFunction) IT ontwikkeling en beheer AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 11-09-2020 23:33:42 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 23:33:42 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links