Facilitair management

Id-195e3288-0b1a-5bd7-438f-aa0e4d0c293b
ArchiMate-element Facilitair management
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-195e3288-0b1a-5bd7-438f-aa0e4d0c293b
ArchiMate-model  : Generieke Referentiearchitectuur
Label  : Facilitair management
Documentatie  : Het zorgdragen voor de faciliteiten (huisvesting, schoonmaak, catering, etc) van de organisatie.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het zorgdragen voor de faciliteiten (huisvesting, schoonmaak, catering, etc) van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair management een onroerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden. (DataObject) Gebouw Een roerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden. (DataObject) Voorwerp Verzameling bedrijfsfuncties gericht op de ondersteuning van de verrichtingen van de organisatie. Opmerking: de term "bedrijfsvoering" wordt binnen de overheid gebruikt als aanduiding van: - alleen de ondersteunende taken - het gehele takenpakket met zowel primaire als ondersteunende taken. Om misverstanden te voorkomen is voor de domeinbenaming "ondersteuning" (en niet "bedrijfsvoering") gekozen zodat duidelijk is dat het hierbij uitsluitend over ondersteunende bedrijfsfuncties gaat. (BusinessFunction) Ondersteuning Een systeem dat in staat is personen te herkennen, te bepalen of deze persoon toegang heeft tot de locatie en toegang te verlenen. (ApplicationComponent) Aanwezigheid en toegangs- controle- systeem Een systeem dat het beheren van gebouwen en de daaraan verbonden faciliteiten en goederenstromen ondersteunt. (ApplicationComponent) Facilitair systeem AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 11-09-2020 23:38:35 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 23:38:35 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links