Projectuitvoering

Id-a7ede896-ff22-0577-36b4-dacdd03b14db
ArchiMate-element Projectuitvoering
ArchiMate_ValueStream.png
Elementtype  : ValueStream
Element-id  : Id-a7ede896-ff22-0577-36b4-dacdd03b14db
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Projectuitvoering
Documentatie  : Het uitvoeren van projecten waarmee invulling wordt gegeven aan een of meer doelstellingen uit veranderprogramma's. De uitvoering kan op verschillende wijzen plaatsvinden en aangestuurd worden: volgens een meer traditionele watervalmethode (PRINCE2) of meer moderne agile methoden zoals LEAN, SAFe, SCRUM, DaD enz.
VolgordeId  : 4
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het uitvoeren van projecten waarmee invulling wordt gegeven aan een of meer doelstellingen uit veranderprogramma's. De uitvoering kan op verschillende wijzen plaatsvinden en aangestuurd worden: volgens een meer traditionele watervalmethode (PRINCE2) of meer moderne agile methoden zoals LEAN, SAFe, SCRUM, DaD enz. (ValueStream) Projectuitvoerin- g Het exploiteren, beheren en onderhouden van de middelen die zijn opgeleverd als resultaat van projecten en die gezamenlijk de operationele kern van de organisatie vormen. (ValueStream) Operatie, beheer en onderhoud Een Projectarchitect is verantwoordelijk voor het uitwerken van de architectuurkeuzes in de projectarchitectuur tot detailontwerpen. Hij/zij is onderdeel van het projectteam en wordt daarbij aangestuurd door de projectleider. Deze rol wordt veelal vervuld door een ontwerper of lead developer. (BusinessRole) Projectarchitect De strategische veranderketen representeert samenhangende besturing en uitvoering van veranderingen met impact op organisatieniveau en exploitatie en beheer en onderhoud van de resultaten daarvan. (ValueStream) Strategische veranderketen Het definiëren van projecten waarmee in een overzienbare periode een helder afgebakend doel gerealiseerd wordt dat bijdraagt aan de realisatie van de doelen in een veranderprogramma. (ValueStream) Projectdefinitie Gedurende de uitvoering van een project zal de domeinarchitect de projectarchitect adviseren, bijvoorbeeld door suggesties over beschikbare architectuurbouwstenen. Aanvullend zal de domeinarchitect monitoren of het project in lijn is en blijft met de goedgekeurde projectarchitectuur en zal hij/zij afwijkingen rapporteren ten behoeve van goedkeuring (of niet). Na afronding van het project zal een eindreview worden uitgevoerd om specifieke zaken te documenteren en acties uit te zetten. (Capability) Toezichthouden op projecten Formele besluiten zijn nodig bij het niet voldoen aan de kaders van veranderprogramma's, projectarchitectuur en/of gedetailleerde ontwerpen. Mogelijke uitkomsten zijn afwijzing, voorwaardelijke goedkeuring (bijvoorbeeld voor een bepaalde periode), of permanente goedkeuring. In geval van het laatste zal de architectuur worden aangepast aan de (niet langer als zodanig bestaande) afwijking. (Capability) Besluiten over architectuurafwi- jkingen De projectarchitectuur wordt gedefinieerd gedurende de projectdefinitiefase; deze bevat het architectuurontwerp voor een voorgesteld project. De projectarchitectuur wordt beoordeeld op conformiteit met de bovenliggende architecturen en de bijdrage aan de organisatiestrategie, dit laatste ten behoeve van prioritisering. Elke afwijking met de architectuur wordt gerapporteerd voor besluitvorming door de enterprisearchitect (domeinniveau) of de Architectuurboard (enterpriseniveau). (Capability) Opstellen projectarchitectu- ur TriggeringRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship FlowRelationship architectuur-advies FlowRelationship architectuur- besluit FlowRelationship architectuur- reviewrapport FlowRelationship project-architectuur Deze svg is op 11-09-2020 15:31:23 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 15:31:23 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links