Opstellen projectarchitectuur

Id-1a3f2eba-fc59-aee4-cbf6-3e84a30d713e
ArchiMate-element Opstellen projectarchitectuur
ArchiMate_Capability.png
Elementtype  : Capability
Element-id  : Id-1a3f2eba-fc59-aee4-cbf6-3e84a30d713e
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Opstellen projectarchitectuur
Documentatie  : De projectarchitectuur wordt gedefinieerd gedurende de projectdefinitiefase; deze bevat het architectuurontwerp voor een voorgesteld project. De projectarchitectuur wordt beoordeeld op conformiteit met de bovenliggende architecturen en de bijdrage aan de organisatiestrategie, dit laatste ten behoeve van prioritisering. Elke afwijking met de architectuur wordt gerapporteerd voor besluitvorming door de enterprisearchitect (domeinniveau) of de Architectuurboard (enterpriseniveau).
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De projectarchitectuur wordt gedefinieerd gedurende de projectdefinitiefase; deze bevat het architectuurontwerp voor een voorgesteld project. De projectarchitectuur wordt beoordeeld op conformiteit met de bovenliggende architecturen en de bijdrage aan de organisatiestrategie, dit laatste ten behoeve van prioritisering. Elke afwijking met de architectuur wordt gerapporteerd voor besluitvorming door de enterprisearchitect (domeinniveau) of de Architectuurboard (enterpriseniveau). (Capability) Opstellen projectarchitectu- ur BusinessProcess Voer solution review uit De architectuurontwikkelcompetentie bestaat uit taken voor het opstellen van enterprise- en domeinarchitecturen en projectarchitecturen. (Capability) Architectuuront- wikkeling Een Projectarchitect is verantwoordelijk voor het uitwerken van de architectuurkeuzes in de projectarchitectuur tot detailontwerpen. Hij/zij is onderdeel van het projectteam en wordt daarbij aangestuurd door de projectleider. Deze rol wordt veelal vervuld door een ontwerper of lead developer. (BusinessRole) Projectarchitect Een Domeinarchitect is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van een domeinarchitectuur en voor het voldoen aan die domeinarchitectuur door oplossingen en projecten. Afhankelijk van het aantal domeinen zullen er meerdere domeinarchitecten zijn, normaliter één per domein. (BusinessRole) Domeinarchitec- t BusinessProcess Publiceren projectarchitectu- ur BusinessProcess Beoordeel impact BusinessProcess Rapporteer architectuurafwi- jking BusinessProcess Ontwerp oplossing Formele besluiten zijn nodig bij het niet voldoen aan de kaders van veranderprogramma's, projectarchitectuur en/of gedetailleerde ontwerpen. Mogelijke uitkomsten zijn afwijzing, voorwaardelijke goedkeuring (bijvoorbeeld voor een bepaalde periode), of permanente goedkeuring. In geval van het laatste zal de architectuur worden aangepast aan de (niet langer als zodanig bestaande) afwijking. (Capability) Besluiten over architectuurafwi- jkingen Het definiëren van projecten waarmee in een overzienbare periode een helder afgebakend doel gerealiseerd wordt dat bijdraagt aan de realisatie van de doelen in een veranderprogramma. (ValueStream) Projectdefinitie Het uitvoeren van projecten waarmee invulling wordt gegeven aan een of meer doelstellingen uit veranderprogramma's. De uitvoering kan op verschillende wijzen plaatsvinden en aangestuurd worden: volgens een meer traditionele watervalmethode (PRINCE2) of meer moderne agile methoden zoals LEAN, SAFe, SCRUM, DaD enz. (ValueStream) Projectuitvoerin- g RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship architectuur- afwijking-rapport FlowRelationship project- architectuur FlowRelationship project-architectuur Deze svg is op 11-09-2020 15:28:48 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 15:28:48 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links