Toezichthouden op projecten

Id-2785bbcb-2dbf-cade-510f-27f9de61a53f
ArchiMate-element Toezichthouden op projecten
ArchiMate_Capability.png
Elementtype  : Capability
Element-id  : Id-2785bbcb-2dbf-cade-510f-27f9de61a53f
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Toezichthouden op projecten
Documentatie  : Gedurende de uitvoering van een project zal de domeinarchitect de projectarchitect adviseren, bijvoorbeeld door suggesties over beschikbare architectuurbouwstenen. Aanvullend zal de domeinarchitect monitoren of het project in lijn is en blijft met de goedgekeurde projectarchitectuur en zal hij/zij afwijkingen rapporteren ten behoeve van goedkeuring (of niet). Na afronding van het project zal een eindreview worden uitgevoerd om specifieke zaken te documenteren en acties uit te zetten.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Gedurende de uitvoering van een project zal de domeinarchitect de projectarchitect adviseren, bijvoorbeeld door suggesties over beschikbare architectuurbouwstenen. Aanvullend zal de domeinarchitect monitoren of het project in lijn is en blijft met de goedgekeurde projectarchitectuur en zal hij/zij afwijkingen rapporteren ten behoeve van goedkeuring (of niet). Na afronding van het project zal een eindreview worden uitgevoerd om specifieke zaken te documenteren en acties uit te zetten. (Capability) Toezichthouden- op projecten De architectuurontwikkelcompetentie bestaat uit taken voor het opstellen van enterprise- en domeinarchitecturen en projectarchitecturen. (Capability) Architectuurimp- lementatie Een Domeinarchitect is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van een domeinarchitectuur en voor het voldoen aan die domeinarchitectuur door oplossingen en projecten. Afhankelijk van het aantal domeinen zullen er meerdere domeinarchitecten zijn, normaliter één per domein. (BusinessRole) Domeinarchitec- t BusinessProcess Stel alternatieve oplossingen voor BusinessProcess Adviseer over architectuurkw- esties BusinessProcess Review project BusinessProcess Rapporteer architectuurafw- ijking Het uitvoeren van projecten waarmee invulling wordt gegeven aan een of meer doelstellingen uit veranderprogramma's. De uitvoering kan op verschillende wijzen plaatsvinden en aangestuurd worden: volgens een meer traditionele watervalmethode (PRINCE2) of meer moderne agile methoden zoals LEAN, SAFe, SCRUM, DaD enz. (ValueStream) Projectuitvoerin- g Formele besluiten zijn nodig bij het niet voldoen aan de kaders van veranderprogramma's, projectarchitectuur en/of gedetailleerde ontwerpen. Mogelijke uitkomsten zijn afwijzing, voorwaardelijke goedkeuring (bijvoorbeeld voor een bepaalde periode), of permanente goedkeuring. In geval van het laatste zal de architectuur worden aangepast aan de (niet langer als zodanig bestaande) afwijking. (Capability) Besluiten over architectuurafw- ijkingen AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship architectuur advies FlowRelationship architectuur reviewrapport FlowRelationship architeftuur-afwijking rapport Deze svg is op 05-11-2019 12:24:50 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 05-11-2019 12:24:50 CET

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links