Perspectief Projectuitvoering

Perspectief Projectuitvoering
Een Domeinarchitect is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van een domeinarchitectuur en voor het voldoen aan die domeinarchitectuur door oplossingen en projecten. Afhankelijk van het aantal domeinen zullen er meerdere domeinarchitecten zijn, normaliter één per domein. (BusinessRole) Domeinarchitect Een Projectarchitect is verantwoordelijk voor het uitwerken van de architectuurkeuzes in de projectarchitectuur tot detailontwerpen. Hij/zij is onderdeel van het projectteam en wordt daarbij aangestuurd door de projectleider. Deze rol wordt veelal vervuld door een ontwerper of lead developer. (BusinessRole) Projectarchitect De projectarchitectuur wordt gedefinieerd gedurende de projectdefinitiefase; deze bevat het architectuurontwerp voor een voorgesteld project. De projectarchitectuur wordt beoordeeld op conformiteit met de bovenliggende architecturen en de bijdrage aan de organisatiestrategie, dit laatste ten behoeve van prioritisering. Elke afwijking met de architectuur wordt gerapporteerd voor besluitvorming door de enterprisearchitect (domeinniveau) of de Architectuurboard (enterpriseniveau). (Capability) Opstellen projectarchitectuur Gedurende de uitvoering van een project zal de domeinarchitect de projectarchitect adviseren, bijvoorbeeld door suggesties over beschikbare architectuurbouwstenen. Aanvullend zal de domeinarchitect monitoren of het project in lijn is en blijft met de goedgekeurde projectarchitectuur en zal hij/zij afwijkingen rapporteren ten behoeve van goedkeuring (of niet). Na afronding van het project zal een eindreview worden uitgevoerd om specifieke zaken te documenteren en acties uit te zetten. (Capability) Toezichthouden op projecten Formele besluiten zijn nodig bij het niet voldoen aan de kaders van veranderprogramma's, projectarchitectuur en/of gedetailleerde ontwerpen. Mogelijke uitkomsten zijn afwijzing, voorwaardelijke goedkeuring (bijvoorbeeld voor een bepaalde periode), of permanente goedkeuring. In geval van het laatste zal de architectuur worden aangepast aan de (niet langer als zodanig bestaande) afwijking. (Capability) Besluiten over architectuurafwijkingen Het uitvoeren van projecten waarmee invulling wordt gegeven aan een of meer doelstellingen uit veranderprogramma's. De uitvoering kan op verschillende wijzen plaatsvinden en aangestuurd worden: volgens een meer traditionele watervalmethode (PRINCE2) of meer moderne agile methoden zoals LEAN, SAFe, SCRUM, DaD enz. (ValueStream) Projectuitvoering De Architectuurboard is verantwoordelijk voor de enterprisearchitectuur, stelt doelen en KPI’s voor de architectuur vast, en neemt architectuurbesluiten op organisatieniveau. Elke organisatie hoort één architectuurboard te hebben. Daarin moeten alle belanghebbenden van architectuur vertegenwoordigd zijn: business, IT en de veranderorganisatie (projectuitvoering, informatiemanagement, ...). (BusinessRole) Architectuurboard RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship project- architectuur FlowRelationship architectuur- afwijking- rapport FlowRelationship architectuur-advies FlowRelationship architeftuur- afwijking- rapport FlowRelationship architectuur- reviewrapport FlowRelationship architectuur- besluit RealizationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 04:00:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 04:00:48 CEST
Legenda
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Perspectief Projectuitvoering
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-050cc2d9-d752-63dd-ff7a-8acf9d41451c
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Perspectief Projectuitvoering
Documentatie  : Gedurende de uitvoering van het project is de domeinarchitect uit de project definitie fase betrokken als toezichthouder.
  • De projectarchitect werkt de projectarchitectuur in ontwerpen uit tot het noodzakelijke of gewenste detailniveau.
  • De domeinarchitect adviseert de projectarchitect bij architectuurkwesties. De domeinarchitect heeft (meer) overzicht over hoe vergelijkbare vraagstukken elders in de organisatie zijn opgelost. Hij/zij ziet ook toe op de projectuitvoering vanuit een architectureel perspectief door het valideren van de architecturele conformiteit (aan de goedgekeurde projectarchitectuur), middels periodieke en/of gatewayreviews.
  • Indien er sprake is van afwijkingen (aan de goedgekeurde projectarchitectuur), dan zal de domeinarchitect een architectuurafwijkingrapport indienen waarover de architectuurboard een besluit zal nemen. Zo nodig overlegt de domeinarchitect eerst met de enterprisearchitect.
Elementen  : 
Relaties  :