Projectdefinitie

Id-49f96ca3-a553-e743-7b8f-a315928d3f20
ArchiMate-element Projectdefinitie
ArchiMate_ValueStream.png
Elementtype  : ValueStream
Element-id  : Id-49f96ca3-a553-e743-7b8f-a315928d3f20
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Projectdefinitie
Documentatie  : Het definiëren van projecten waarmee in een overzienbare periode een helder afgebakend doel gerealiseerd wordt dat bijdraagt aan de realisatie van de doelen in een veranderprogramma.
VolgordeId  : 3
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het definiëren van projecten waarmee in een overzienbare periode een helder afgebakend doel gerealiseerd wordt dat bijdraagt aan de realisatie van de doelen in een veranderprogramma. (ValueStream) Projectdefinitie Het bepalen van korte- en middellangetermijndoelstellingen waarmee geheel of gedeeltelijk invulling gegeven wordt aan een of meer doelstellingen van de langetermijn-organisatiestrategie, en het definiëren en tot uitvoering brengen van samenhangende veranderprogramma's gericht op het realiseren van de korte- en middellangetermijndoelstellingen. (ValueStream) Programmavor- ming Het uitvoeren van projecten waarmee invulling wordt gegeven aan een of meer doelstellingen uit veranderprogramma's. De uitvoering kan op verschillende wijzen plaatsvinden en aangestuurd worden: volgens een meer traditionele watervalmethode (PRINCE2) of meer moderne agile methoden zoals LEAN, SAFe, SCRUM, DaD enz. (ValueStream) Projectuitvoerin- g De strategische veranderketen representeert samenhangende besturing en uitvoering van veranderingen met impact op organisatieniveau en exploitatie en beheer en onderhoud van de resultaten daarvan. (ValueStream) Strategische veranderketen De projectarchitectuur wordt gedefinieerd gedurende de projectdefinitiefase; deze bevat het architectuurontwerp voor een voorgesteld project. De projectarchitectuur wordt beoordeeld op conformiteit met de bovenliggende architecturen en de bijdrage aan de organisatiestrategie, dit laatste ten behoeve van prioritisering. Elke afwijking met de architectuur wordt gerapporteerd voor besluitvorming door de enterprisearchitect (domeinniveau) of de Architectuurboard (enterpriseniveau). (Capability) Opstellen projectarchitectu- ur TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship FlowRelationship project- architectuur Deze svg is op 11-09-2020 15:31:32 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 15:31:32 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links