Architectuurimplementatie

Id-51c1966d-0a7e-20ba-0721-e86ffe610f8f
ArchiMate-element Architectuurimplementatie
ArchiMate_Capability.png
Elementtype  : Capability
Element-id  : Id-51c1966d-0a7e-20ba-0721-e86ffe610f8f
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Architectuurimplementatie
Documentatie  : De architectuurontwikkelcompetentie bestaat uit taken voor het opstellen van enterprise- en domeinarchitecturen en projectarchitecturen.
Type competentie  : Hoofdcompetentie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De architectuurontwikkelcompetentie bestaat uit taken voor het opstellen van enterprise- en domeinarchitecturen en projectarchitecturen. (Capability) Architectuurimp- lementatie Gedurende de uitvoering van een project zal de domeinarchitect de projectarchitect adviseren, bijvoorbeeld door suggesties over beschikbare architectuurbouwstenen. Aanvullend zal de domeinarchitect monitoren of het project in lijn is en blijft met de goedgekeurde projectarchitectuur en zal hij/zij afwijkingen rapporteren ten behoeve van goedkeuring (of niet). Na afronding van het project zal een eindreview worden uitgevoerd om specifieke zaken te documenteren en acties uit te zetten. (Capability) Toezichthouden op projecten Kleine wijzigingen worden geïmplementeerd zonder een uitgebreid projectproces te volgen. Voor het implementeren van een dergelijke wijziging zal een architect de impact analyseren om te borgen dat de wijziging inderdaad geen significante impact heeft. (Capability) Beoordelen voorgestelde wijziging Tijdens het definiëren van veranderprogramma's wordt de enterprisearchitectuur gebruikt om te borgen dat businessinitiatieven en projectvoorstellen afgestemd worden op de organisatiestrategie, zowel door vooraf input te leveren alsook achteraf de resultaten te beoordelen. (Capability) Ondersteunen programma's AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 11-09-2020 15:29:50 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 15:29:50 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links