Toezichthouden op projecten

Toezichthouden op projecten
Beschrijving van de afwijking van de enterprise- of domeinarchitectuur in een informatieplan, projectarchitectuur of "change". Het architectuurafwijkingrapport bevat een beschrijving van de afwijking zelf, de impact op de architectuur indien goedgekeurd, de impact indien afgewezen, en een advies (aanbeveling) van de architect aan de Architectuurboard. (BusinessObject) Architectuurafwijkingr- apport Gedurende de uitvoering van een project zal de domeinarchitect de projectarchitect adviseren, bijvoorbeeld door suggesties over beschikbare architectuurbouwstenen. Aanvullend zal de domeinarchitect monitoren of het project in lijn is en blijft met de goedgekeurde projectarchitectuur en zal hij/zij afwijkingen rapporteren ten behoeve van goedkeuring (of niet). Na afronding van het project zal een eindreview worden uitgevoerd om specifieke zaken te documenteren en acties uit te zetten. (Capability) Toezichthouden op projecten BusinessProcess Adviseer over architectuurkwesties BusinessProcess Review project accepteren? (OrJunction) BusinessProcess Stel alternatieve oplossingen voor BusinessProcess Rapporteer architectuurafwijking Start (AndJunction) Einde (AndJunction) BusinessProcess Maak/wijzig detailontwerp BusinessProcess Continueer werk BusinessProcess Onderzoek alternatieven haalbaar? (OrJunction) Concreet advies over een architectuurgerelateerd knelpunt. Dergelijke knelpunten kunnen ontstaan gedurende definitie en uitvoering van een project (wanneer de projectarchitectuur is vertaald naar detailontwerpen). Enterprise- en domeinarchitecten kunnen desgewenst proactief en op verzoek adviezen geven. Een architectuuradvies is niet noodzakelijkerwijs een document; een whiteboardtekening of bilaterale discussie kan soms genoeg zijn op een knelpunt op te lossen. (BusinessObject) Architectuuradvies Gedurende de uitvoering van een project, ziet de domeinarchitect er op toe dat de geïmplementeerde projectarchitectuur in lijn is met de enterprise- en domeinarchitecturen. Voor dat doel zal hij of zij periodieke en/of gatewayreviews uitvoeren. Het resulterende reviewrapport beschrijft de bevindingen inclusief afwijkingen en richtlijnen voor het oplossen van de afwijkingen. Elk project moet in ieder geval een review aan het eind van het project hebben. (BusinessObject) Architectuurreviewrap- port Concreet advies over een architectuurgerelateerd knelpunt. Dergelijke knelpunten kunnen ontstaan gedurende definitie en uitvoering van een project (wanneer de projectarchitectuur is vertaald naar detailontwerpen). Enterprise- en domeinarchitecten kunnen desgewenst proactief en op verzoek adviezen geven. Een architectuuradvies is niet noodzakelijkerwijs een document; een whiteboardtekening of bilaterale discussie kan soms genoeg zijn op een knelpunt op te lossen. (BusinessObject) Architectuuradvies Besluiten over architectuurafwijkingen (ArchiMateView) Besluiten over architectuurafwijkingen TriggeringRelationship AccessRelationship W TriggeringRelationship AccessRelationship W TriggeringRelationship review niet ok TriggeringRelationship review ok TriggeringRelationship AccessRelationship W TriggeringRelationship AccessRelationship W TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship periodieke reviews TriggeringRelationship TriggeringRelationship niet haalbaar TriggeringRelationship haalbaar Deze svg is op 07-04-2024 01:14:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 01:14:35 CEST
Legenda
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Toezichthouden op projecten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-6e1ae9c5-ed35-feb8-abcc-2c427b491949
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Toezichthouden op projecten
Documentatie  : Het toezichthouden op projecten is een reguliere, continue activiteit waarbij de domeinarchitect die verantwoordelijk is (geweest) voor het opstellen van de projectarchitectuur, gedurende het project betrokken blijft. In de ontwerpfase van het project adviseert hij/zij het projectteam in geval van onduidelijkheden over de projectarchitectuur en bij het maken van ontwerpkeuzes binnen de gestelde kaders. Minimaal een keer maar –afhankelijk van de omvang van het project– bij voorkeur met regelmaat voert de verantwoordelijke domeinarchitect reviews uit. Wanneer uit zo’n review blijkt dat het project buiten de kaders treedt, dan stelt de domeinarchitect alternatieven voor die door het projectteam onderzocht worden op haalbaarheid ten opzichte van draagvlak, budget en tijdlijnen. Wanneer een haalbaar alternatief beschikbaar is, dan wordt dit verwerkt in het detailontwerp. Wanneer geen haalbaar alternatief gevonden is, wordt in overleg gekozen voor het rapporteren van een architectuurafwijking, die vervolgens conform het proces "besluiten over architectuurafwijkingen" afgehandeld wordt.
Elementen  : 
Relaties  :