Beheren architectuurwijzigingsverzoeken

Id-0a44d670-9675-ba03-6194-94fe8c3917da
ArchiMate-modellen > ArchiXL Architectuurbesturingsmodel > Capabilities > Beheren architectuurwijzigingsverzoeken
ArchiMate-element Beheren architectuurwijzigingsverzoeken
ArchiMate_Capability.png
Elementtype  : Capability
Element-id  : Id-0a44d670-9675-ba03-6194-94fe8c3917da
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Beheren architectuurwijzigingsverzoeken
Documentatie  : Verzoeken voor het wijzigen van de architectuur komen voort uit (afgeronde) projecten en reguliere "changes", en kunnen worden ingediend door iedereen in de organisatie. Elk verzoek moet worden geregistreerd, beoordeeld, en geclassificeerd als update, wijziging of afwijzing. Updates zijn gedefinieerd als wijzigingen met zero impact.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Verzoeken voor het wijzigen van de architectuur komen voort uit (afgeronde) projecten en reguliere "changes", en kunnen worden ingediend door iedereen in de organisatie. Elk verzoek moet worden geregistreerd, beoordeeld, en geclassificeerd als update, wijziging of afwijzing. Updates zijn gedefinieerd als wijzigingen met zero impact. (Capability) Beheren architectuurwijzi- gingsverzoeken De Architectuurmanager is verantwoordelijk voor het formuleren van architectuurdoelen en KPI's, het sturen van de architectuurwerkzaamheden op de gestelde doelen en voor het (laten) beheren van de architectuurmiddelen en architectuurwijzigingsverzoeken. In beginsel is er één architectuurmanager voor de hele organisatie. (BusinessRole) Architectuurma- nager De architectuurbeheercompetentie bestaat uit taken voor het beheren en verwerken van architectuurwijzigingsverzoeken. (Capability) Architectuurbeh- eer BusinessProcess Beoordeel wijzigingsverzoe- k BusinessProcess Informeren indiener over afwijzing BusinessProcess Registreer wijzigingsverzoe- k accepteren? (OrJunction) Wijzigen van architectuurartefacten is noodzakelijk omdat de langetermijn-organisatiestrategie wijzigt, er nieuwe technologische trends zijn, en/of vanwege goedgekeurde architectuurafwijkingen. Wijzigingen in architectuurartefacten moeten worden ingediend voor goedkeuring, net als nieuwe architectuurartefacten. (Capability) Wijzigen architectuurartef- acten Bijwerken van architectuurartefacten is nodig wanneer een project of wijziging is afgerond en de architectuurrepository daardoor niet meer actueel is, bijvoorbeeld omdat een applicatie-interface (koppeling) is toegevoegd. Aanvullend zullen kleinere, tekstuele verbeteringen op basis van feedback van gebruikers, periodiek moeten worden overwogen. (Capability) Bijwerken architectuurartef- acten RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship FlowRelationship architectuur- wijzigingsverzoek FlowRelationship architectuur- wijzigingsverzoek Deze svg is op 11-09-2020 15:26:28 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 15:26:28 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links