Beheren architectuurwijzigingsverzoeken

Id-0a44d670-9675-ba03-6194-94fe8c3917da
ArchiMate-modellen > ArchiXL Architectuurbesturingsmodel > Capabilities > Beheren architectuurwijzigingsverzoeken
ArchiMate-element Beheren architectuurwijzigingsverzoeken
ArchiMate_Capability.png
Elementtype  : Capability
Element-id  : Id-0a44d670-9675-ba03-6194-94fe8c3917da
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Beheren architectuurwijzigingsverzoeken
Documentatie  : Verzoeken voor het wijzigen van de architectuur komen voort uit (afgeronde) projecten en reguliere "changes", en kunnen worden ingediend door iedereen in de organisatie. Elk verzoek moet worden geregistreerd, beoordeeld, en geclassificeerd als update, wijziging of afwijzing. Updates zijn gedefinieerd als wijzigingen met zero impact.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Verzoeken voor het wijzigen van de architectuur komen voort uit (afgeronde) projecten en reguliere "changes", en kunnen worden ingediend door iedereen in de organisatie. Elk verzoek moet worden geregistreerd, beoordeeld, en geclassificeerd als update, wijziging of afwijzing. Updates zijn gedefinieerd als wijzigingen met zero impact. (Capability) Beheren architectuurwijz- igingsverzoeken De Architectuurmanager is verantwoordelijk voor het formuleren van architectuurdoelen en KPI's, het sturen van de architectuurwerkzaamheden op de gestelde doelen en voor het (laten) beheren van de architectuurmiddelen en architectuurwijzigingsverzoeken. In beginsel is er één architectuurmanager voor de hele organisatie. (BusinessRole) Architectuurma- nager De architectuurbeheercompetentie bestaat uit taken voor het beheren en verwerken van architectuurwijzigingsverzoeken. (Capability) Architectuurbeh- eer BusinessProcess Beoordeel wijzigingsverzo- ek BusinessProcess Informeren indiener over afwijzing BusinessProcess Registreer wijzigingsverzo- ek accepteren? (OrJunction) Bijwerken van architectuurartefacten is nodig wanneer een project of wijziging is afgerond en de architectuurrepository daardoor niet meer actueel is, bijvoorbeeld omdat een applicatie-interface (koppeling) is toegevoegd. Aanvullend zullen kleinere, tekstuele verbeteringen op basis van feedback van gebruikers, periodiek moeten worden overwogen. (Capability) Bijwerken architectuurarte- facten Wijzigen van architectuurartefacten is noodzakelijk omdat de langetermijn-organisatiestrategie wijzigt, er nieuwe technologische trends zijn, en/of vanwege goedgekeurde architectuurafwijkingen. Wijzigingen in architectuurartefacten moeten worden ingediend voor goedkeuring, net als nieuwe architectuurartefacten. (Capability) Wijzigen architectuurarte- facten RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship FlowRelationship architectuur wijzigingsverzoe- k FlowRelationship architectuur wijzigingsverzoek Deze svg is op 05-11-2019 12:24:47 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 05-11-2019 12:24:47 CET

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links