Wijzigen architectuurartefacten

Id-9995e7d0-8e01-b5d2-dce6-1b4b8432c96f
ArchiMate-element Wijzigen architectuurartefacten
ArchiMate_Capability.png
Elementtype  : Capability
Element-id  : Id-9995e7d0-8e01-b5d2-dce6-1b4b8432c96f
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Wijzigen architectuurartefacten
Documentatie  : Wijzigen van architectuurartefacten is noodzakelijk omdat de langetermijn-organisatiestrategie wijzigt, er nieuwe technologische trends zijn, en/of vanwege goedgekeurde architectuurafwijkingen. Wijzigingen in architectuurartefacten moeten worden ingediend voor goedkeuring, net als nieuwe architectuurartefacten.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Wijzigen van architectuurartefacten is noodzakelijk omdat de langetermijn-organisatiestrategie wijzigt, er nieuwe technologische trends zijn, en/of vanwege goedgekeurde architectuurafwijkingen. Wijzigingen in architectuurartefacten moeten worden ingediend voor goedkeuring, net als nieuwe architectuurartefacten. (Capability) Wijzigen architectuurartef- acten De Enterprisearchitect is verantwoordelijk voor het coördineren van enterprisearchitectuurwerk, voor het opstellen en onderhouden van de enterprisearchitectuur van de organisatie en voor de adoptie van enterprisearchitectuur in de strategische veranderprocessen. In kleine en middelgrote organisaties zal deze rol normaliter door één persoon ingevuld kunnen worden. In grote organisaties kan deze rol belegd zijn bij een team van enterprisearchitecten. (BusinessRole) Enterprisearchit- ect BusinessProcess Analyseer requirements BusinessProcess Dien in voor goedkeuring BusinessProcess Bespreek, beoordeel en pas aan BusinessProcess Maak/wijzig architectuurartef- acten Een Domeinarchitect is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van een domeinarchitectuur en voor het voldoen aan die domeinarchitectuur door oplossingen en projecten. Afhankelijk van het aantal domeinen zullen er meerdere domeinarchitecten zijn, normaliter één per domein. (BusinessRole) Domeinarchitec- t De architectuurbeheercompetentie bestaat uit taken voor het beheren en verwerken van architectuurwijzigingsverzoeken. (Capability) Architectuurbeh- eer Architectuurartefacten moeten worden goedgekeurd, wat betekent dat ze geaccepteerd worden door het management en breed gepubliceerd en gecommuniceerd. Na publicatie zijn de goedgekeurde artefacten onderdeel van de architectuur en daarmee input het definiëren van veranderprogramma's, het opstellen van projectarchitecturen, toezichthouden op projecten, en het beoordelen van voorgestelde wijzigingen. (Capability) Goedkeuren architectuurartef- acten Formele besluiten zijn nodig bij het niet voldoen aan de kaders van veranderprogramma's, projectarchitectuur en/of gedetailleerde ontwerpen. Mogelijke uitkomsten zijn afwijzing, voorwaardelijke goedkeuring (bijvoorbeeld voor een bepaalde periode), of permanente goedkeuring. In geval van het laatste zal de architectuur worden aangepast aan de (niet langer als zodanig bestaande) afwijking. (Capability) Besluiten over architectuurafwi- jkingen Verzoeken voor het wijzigen van de architectuur komen voort uit (afgeronde) projecten en reguliere "changes", en kunnen worden ingediend door iedereen in de organisatie. Elk verzoek moet worden geregistreerd, beoordeeld, en geclassificeerd als update, wijziging of afwijzing. Updates zijn gedefinieerd als wijzigingen met zero impact. (Capability) Beheren architectuurwijzi- gingsverzoeken RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship FlowRelationship architectuur- artefacten FlowRelationship architectuur- besluit FlowRelationship architectuur-wijzigingsverzoek Deze svg is op 11-09-2020 15:25:42 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 15:25:42 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links