Architectuurbeheer

Id-0d123a34-2a67-096e-adf7-adacc738f1bc
ArchiMate-element Architectuurbeheer
ArchiMate_Capability.png
Elementtype  : Capability
Element-id  : Id-0d123a34-2a67-096e-adf7-adacc738f1bc
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Architectuurbeheer
Documentatie  : De architectuurbeheercompetentie bestaat uit taken voor het beheren en verwerken van architectuurwijzigingsverzoeken.
Type competentie  : Hoofdcompetentie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De architectuurbeheercompetentie bestaat uit taken voor het beheren en verwerken van architectuurwijzigingsverzoeken. (Capability) Architectuurbeh- eer Verzoeken voor het wijzigen van de architectuur komen voort uit (afgeronde) projecten en reguliere "changes", en kunnen worden ingediend door iedereen in de organisatie. Elk verzoek moet worden geregistreerd, beoordeeld, en geclassificeerd als update, wijziging of afwijzing. Updates zijn gedefinieerd als wijzigingen met zero impact. (Capability) Beheren architectuurwijzi- gingsverzoeken Wijzigen van architectuurartefacten is noodzakelijk omdat de langetermijn-organisatiestrategie wijzigt, er nieuwe technologische trends zijn, en/of vanwege goedgekeurde architectuurafwijkingen. Wijzigingen in architectuurartefacten moeten worden ingediend voor goedkeuring, net als nieuwe architectuurartefacten. (Capability) Wijzigen architectuurartef- acten Bijwerken van architectuurartefacten is nodig wanneer een project of wijziging is afgerond en de architectuurrepository daardoor niet meer actueel is, bijvoorbeeld omdat een applicatie-interface (koppeling) is toegevoegd. Aanvullend zullen kleinere, tekstuele verbeteringen op basis van feedback van gebruikers, periodiek moeten worden overwogen. (Capability) Bijwerken architectuurartef- acten AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 11-09-2020 15:29:09 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 15:29:09 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links