Beheren architectuurwijzigingsverzoeken

ArchiMate-modellen > ArchiXL Architectuurbesturingsmodel > Views > Beheren architectuurwijzigingsverzoeken
Beheren architectuurwijzigingsverzoeken
Verzoeken voor het wijzigen van de architectuur komen voort uit (afgeronde) projecten en reguliere "changes", en kunnen worden ingediend door iedereen in de organisatie. Elk verzoek moet worden geregistreerd, beoordeeld, en geclassificeerd als update, wijziging of afwijzing. Updates zijn gedefinieerd als wijzigingen met zero impact. (Capability) Beheren architectuurwijzigingsverzoeken BusinessProcess Registreer wijzigingsverzoek BusinessProcess Beoordeel wijzigingsverzoek accepteren? (OrJunction) BusinessProcess Informeren indiener over afwijzing heeft impact? (OrJunction) Start (AndJunction) Bijwerken architectuurartefacten (ArchiMateView) Bijwerken architectuurartefacten Wijzigen architectuurartefacten (ArchiMateView) Wijzigen architectuurartefacten Beschrijving van een wijzigingsverzoek in de enterprise of domeinarchitectuur, inclusief status, impact, eigenaar, beoordeling, etc. Architectuurwijzigingsverzoeken kunnen door iedereen ingediend worden. Zij worden geregistreerd en afgehandeld conform het reguliere wijzigingsproces. Elk architectuurwijzigingsverzoek start met status "initieel" en eindigt met status "afgerond". (BusinessObject) Architectuurwijzigingsv- erzoek Einde (AndJunction) TriggeringRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship niet ok TriggeringRelationship ok TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 24-04-2023 03:07:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-04-2023 03:07:54 CEST
Legenda
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Beheren architectuurwijzigingsverzoeken
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-cc00e20c-f45b-0833-1514-ae45a4ae9f4c
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Beheren architectuurwijzigingsverzoeken
Documentatie  : Architectuurwijzigingsverzoeken kunnen in alle architectuurgerelateerde processen in de organisatie ontstaan. Ze worden geregistreerd in een register en beoordeeld op hun "ontvankelijkheid"; onbegrijpelijke, onwenselijke en onhaalbare verzoeken worden afgewezen. De indiener wordt daarvan op de hoogte gesteld en het proces eindigt. Haalbare wijzigingsverzoeken worden vervolgens, op gezag en onder verantwoordelijkheid van de enterprisearchitect, beoordeeld op hun impact op de architectuur. Wanneer sprake is van een wijziging zonder impact, dan spreken we van een redactionele wijziging. Dit soort wijzigingen kan zonder meer verwerkt worden conform het proces "Bijwerken architectuurartefacten". Wanneer sprake is van een wijziging met impact, dan spreken we van een inhoudelijke wijziging. Dit soort wijzigingen behoeft goedkeuring; deze worden verwerkt conform het proces "Wijzigen architectuurartefacten".
Elementen  : 
Relaties  :