Architectuurmanager

ArchiMate-element Architectuurmanager
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : Id-cf00a22b-c384-4c43-0ed8-f2c20d2ecf0e
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Architectuurmanager
Documentatie  : De Architectuurmanager is verantwoordelijk voor het formuleren van architectuurdoelen en KPI's, het sturen van de architectuurwerkzaamheden op de gestelde doelen en voor het (laten) beheren van de architectuurmiddelen en architectuurwijzigingsverzoeken. In beginsel is er één architectuurmanager voor de hele organisatie.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :