Architectuurmanager

ArchiMate-element Architectuurmanager
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : Id-cf00a22b-c384-4c43-0ed8-f2c20d2ecf0e
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Architectuurmanager
Documentatie  : De Architectuurmanager is verantwoordelijk voor het formuleren van architectuurdoelen en KPI's, het sturen van de architectuurwerkzaamheden op de gestelde doelen en voor het (laten) beheren van de architectuurmiddelen en architectuurwijzigingsverzoeken. In beginsel is er één architectuurmanager voor de hele organisatie.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De Architectuurmanager is verantwoordelijk voor het formuleren van architectuurdoelen en KPI's, het sturen van de architectuurwerkzaamheden op de gestelde doelen en voor het (laten) beheren van de architectuurmiddelen en architectuurwijzigingsverzoeken. In beginsel is er één architectuurmanager voor de hele organisatie. (BusinessRole) Architectuurm- anager Verzoeken voor het wijzigen van de architectuur komen voort uit (afgeronde) projecten en reguliere "changes", en kunnen worden ingediend door iedereen in de organisatie. Elk verzoek moet worden geregistreerd, beoordeeld, en geclassificeerd als update, wijziging of afwijzing. Updates zijn gedefinieerd als wijzigingen met zero impact. (Capability) Beheren architectuurwij- zigingsverzoek- en Beheren van architectuurmiddelen omvat alle activiteiten noodzakelijk voor het uitvoeren van architectuurtaken, zoals beheren van een architectuurrepository en modelleertool, publiceren van architectuurbesluiten, voorbereiden van architectuurboardvergaderingen en creëren en beheren van de architectuurcompetentie en plannen van trainingen. (Capability) Beheren architectuurmi- ddelen Zoals elke andere activiteit moeten de architectuuractiviteiten worden aangestuurd. Dit omvat prestatiemanagement, compliance en regulering, budgettering en planning. (Capability) Aansturen architectuurwe- rk RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 05-03-2022 06:58:42 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-03-2022 06:58:42 CET