Strategische veranderketen

Versie door Eoord (overleg | bijdragen) op 7 nov 2019 om 08:32
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Uitgangspunt voor het inrichten van architectuur als competentie is de wijze waarop veranderingen in de organisatie ontstaan en doorgevoerd worden. Dit noemen we de strategische veranderketen. Onderstaande figuur geeft een schematische weergave:


De strategische veranderketen representeert samenhangende besturing en uitvoering van veranderingen met impact op organisatieniveau en exploitatie en beheer en onderhoud van de resultaten daarvan. (ValueStream) Strategische veranderketen Het formuleren van doelen voor de organisatie op de lange termijn en het bepalen van de te volgen strategie die moet leiden tot het behalen van die doelen. (ValueStream) Strategiebepaling Het exploiteren, beheren en onderhouden van de middelen die zijn opgeleverd als resultaat van projecten en die gezamenlijk de operationele kern van de organisatie vormen. (ValueStream) Operatie, beheer en onderhoud Het definiëren van projecten waarmee in een overzienbare periode een helder afgebakend doel gerealiseerd wordt dat bijdraagt aan de realisatie van de doelen in een veranderprogramma. (ValueStream) Projectdefinitie Het uitvoeren van projecten waarmee invulling wordt gegeven aan een of meer doelstellingen uit veranderprogramma's. De uitvoering kan op verschillende wijzen plaatsvinden en aangestuurd worden: volgens een meer traditionele watervalmethode (PRINCE2) of meer moderne agile methoden zoals LEAN, SAFe, SCRUM, DaD enz. (ValueStream) Projectuitvoering Het bepalen van korte- en middellangetermijndoelstellingen waarmee geheel of gedeeltelijk invulling gegeven wordt aan een of meer doelstellingen van de langetermijn-organisatiestrategie, en het definiëren en tot uitvoering brengen van samenhangende veranderprogramma's gericht op het realiseren van de korte- en middellangetermijndoelstellingen. (ValueStream) Programmavorming TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 05-03-2022 10:31:32 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-03-2022 10:31:32 CET
   
   
   
   
   
   

   

De Strategische veranderketen vormt een samenhangende besturing en uitvoering van veranderingen met impact op organisatieniveau. Dit begint bij strategiebepaling en eindigt bij het exploiteren en onderhouden van de in projecten voortgebrachte resultaten ("assets").

De wijze waarop de veranderketen is vormgegeven, is in elke organisatie anders en is voortdurend ook zelf aan verandering onderhevig. Waar in het verleden een strikte waterval-aanpak gebruikelijk was, zien we nu steeds meer "agile" methodieken gevolgd worden waarbij met name de laatste twee stappen van de veranderketen dichter bij elkaar komen en soms zelfs in elkaar overlopen. Hoewel de dynamiek in de veranderketen dus anders wordt, blijft de waardeketen zelf –en de fasering van strategie tot operatie– in essentie gelijk.


FaseBeschrijving
StrategiebepalingHet formuleren van doelen voor de organisatie op de lange termijn en het bepalen van de te volgen strategie die moet leiden tot het behalen van die doelen.
ProgrammavormingHet bepalen van korte- en middellangetermijndoelstellingen waarmee geheel of gedeeltelijk invulling gegeven wordt aan een of meer doelstellingen van de langetermijn-organisatiestrategie, en het definiëren en tot uitvoering brengen van samenhangende veranderprogramma's gericht op het realiseren van de korte- en middellangetermijndoelstellingen.
ProjectdefinitieHet definiëren van projecten waarmee in een overzienbare periode een helder afgebakend doel gerealiseerd wordt dat bijdraagt aan de realisatie van de doelen in een veranderprogramma.
ProjectuitvoeringHet uitvoeren van projecten waarmee invulling wordt gegeven aan een of meer doelstellingen uit veranderprogramma's. De uitvoering kan op verschillende wijzen plaatsvinden en aangestuurd worden: volgens een meer traditionele watervalmethode (PRINCE2) of meer moderne agile methoden zoals LEAN, SAFe, SCRUM, DaD enz.
Operatie, beheer en onderhoudHet exploiteren, beheren en onderhouden van de middelen die zijn opgeleverd als resultaat van projecten en die gezamenlijk de operationele kern van de organisatie vormen.


Terug naar Inleiding architectuurbesturing RA of door naar Architectuurcompetenties.