Strategiebepaling

Id-a239cb8e-37bd-8777-f59c-68a15a45578d
ArchiMate-element Strategiebepaling
ArchiMate_ValueStream.png
Elementtype  : ValueStream
Element-id  : Id-a239cb8e-37bd-8777-f59c-68a15a45578d
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Strategiebepaling
Documentatie  : Het formuleren van doelen voor de organisatie op de lange termijn en het bepalen van de te volgen strategie die moet leiden tot het behalen van die doelen.
VolgordeId  : 1
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het formuleren van doelen voor de organisatie op de lange termijn en het bepalen van de te volgen strategie die moet leiden tot het behalen van die doelen. (ValueStream) Strategiebepalin- g De strategische veranderketen representeert samenhangende besturing en uitvoering van veranderingen met impact op organisatieniveau en exploitatie en beheer en onderhoud van de resultaten daarvan. (ValueStream) Strategische veranderketen Het bepalen van korte- en middellangetermijndoelstellingen waarmee geheel of gedeeltelijk invulling gegeven wordt aan een of meer doelstellingen van de langetermijn-organisatiestrategie, en het definiëren en tot uitvoering brengen van samenhangende veranderprogramma's gericht op het realiseren van de korte- en middellangetermijndoelstellingen. (ValueStream) Programmavor- ming Voor effectieve besturing van architectuurprocessen en -middelen moeten doelen en ''key performance indicators'' worden gedefinieerd. De doelen moeten in lijn zijn met de ambities van de organisatie. KPI’s moeten een representatieve indicatie geven van de architectuurprestatie in relatie tot de doelen. (Capability) Definiëren architectuurdoel- en en KPI’s Opstellen van de enterprisearchitectuur betreft het creëren van architectuurartefacten zoals principes en modellen, op organisatieniveau. Primaire input voor deze taak zijn de langetermijn-organisatiestrategie en (externe) referentie architecturen. Dit is een gezamenlijke taak waarbij alle belanghebbenden betrokken moeten worden. (Capability) Opstellen enterprisearchite- ctuur AggregationRelationship TriggeringRelationship FlowRelationship organisatie-strategie FlowRelationship organisatie- strategie Deze svg is op 11-09-2020 15:28:33 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 15:28:33 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links