Programmavorming

ArchiMate-element Programmavorming
ArchiMate_ValueStream.png
Elementtype  : ValueStream
Element-id  : Id-f13d0ad7-ceff-a00a-35e4-e85de5b11aed
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Programmavorming
Documentatie  : Het bepalen van korte- en middellangetermijndoelstellingen waarmee geheel of gedeeltelijk invulling gegeven wordt aan een of meer doelstellingen van de langetermijn-organisatiestrategie, en het definiëren en tot uitvoering brengen van samenhangende veranderprogramma's gericht op het realiseren van de korte- en middellangetermijndoelstellingen.
VolgordeId  : 2
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het bepalen van korte- en middellangetermijndoelstellingen waarmee geheel of gedeeltelijk invulling gegeven wordt aan een of meer doelstellingen van de langetermijn-organisatiestrategie, en het definiëren en tot uitvoering brengen van samenhangende veranderprogramma's gericht op het realiseren van de korte- en middellangetermijndoelstellingen. (ValueStream) Programmavo- rming Het definiëren van projecten waarmee in een overzienbare periode een helder afgebakend doel gerealiseerd wordt dat bijdraagt aan de realisatie van de doelen in een veranderprogramma. (ValueStream) Projectdefinitie Het formuleren van doelen voor de organisatie op de lange termijn en het bepalen van de te volgen strategie die moet leiden tot het behalen van die doelen. (ValueStream) Strategiebepal- ing Tijdens het definiëren van veranderprogramma's wordt de enterprisearchitectuur gebruikt om te borgen dat businessinitiatieven en projectvoorstellen afgestemd worden op de organisatiestrategie, zowel door vooraf input te leveren alsook achteraf de resultaten te beoordelen. (Capability) Ondersteunen programma's Opstellen van domeinarchitecturen is een logisch gevolg van het opstellen van de enterprisearchitectuur. Domeinarchitecturen kunnen gedefinieerd worden voor verschillende aspecten of aandachtsgebieden zoals business intelligence, security, of technologie. De enterprisearchitectuur is normatief en veranderprogramma's op tactisch niveau zijn de primaire input. (Capability) Opstellen domeinarchite- ctuur De strategische veranderketen representeert samenhangende besturing en uitvoering van veranderingen met impact op organisatieniveau en exploitatie en beheer en onderhoud van de resultaten daarvan. (ValueStream) Strategische veranderketen TriggeringRelationship TriggeringRelationship FlowRelationship enterprise-architectuur FlowRelationship programma AggregationRelationship Deze svg is op 16-04-2024 02:59:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-04-2024 02:59:27 CEST