Opstellen domeinarchitectuur

Onderstaande figuur toont een overzicht van het proces:


BusinessObject Referentiearchitecturen De enterprisearchitectuur bestaat uit principes en modellen die op organisatiebreed niveau de (architecturele) ontwerpkeuzes beschrijven die richtinggevend zijn voor de inrichting van onder meer bedrijfsprocessen, informatiestromen en applicaties. In beginsel heeft elke organisatie één enterprisearchitectuur. Die moet nauw afgestemd zijn op de organisatiestrategie, zodat aan de daarin gestelde doelen een bijdrage wordt geleverd. De enterprisearchitectuur is idealiter vastgelegd in een gestructureerde repository maar moet ook ondersteunend materiaal bevatten waarmee de ontwerpkeuzes uitgelegd worden aan de hand van illustraties, teksten enz., gericht op alle relevante doelgroepen. (BusinessObject) Enterprisearchitectuur Goedkeuren architectuurartefacten (ArchiMateView) Goedkeuren architectuurartefacten Een domeinarchitectuur bestaat uit principes en modellen die ontwerpkeuze beschrijven gerelateerd aan een bepaald deelgebied binnen de organisatie. Domeinen kunnen volgen uit een opdeling naar product(groep), businessunit, architectuurlaag enz. Domeinarchitecturen conformeren zich aan de enterprisearchitectuur en werken ontwerpkeuzes daaruit verder uit tot een detailniveau dat voor hetdesbetreffende domein volstaat. (BusinessObject) Domeinarchitectuur BusinessObject Veranderprogramma Opstellen van domeinarchitecturen is een logisch gevolg van het opstellen van de enterprisearchitectuur. Domeinarchitecturen kunnen gedefinieerd worden voor verschillende aspecten of aandachtsgebieden zoals business intelligence, security, of technologie. De enterprisearchitectuur is normatief en veranderprogramma's op tactisch niveau zijn de primaire input. (Capability) Opstellen domeinarchitectuur BusinessProcess Maak of wijzig architectuurartefact BusinessProcess Bespreek, beoordeel en pas aan BusinessProcess Dien in voor goedkeuring BusinessProcess Analyseer requirements voltooid? (OrJunction) Start (AndJunction) Einde (AndJunction) TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship ok TriggeringRelationship niet ok TriggeringRelationship Deze svg is op 11-09-2020 15:26:54 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 15:26:54 CEST


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
   


Het opstellen van domeinarchitecturen kan op diverse wijzen plaatsvinden, mede afhankelijk van het desbetreffende domein. Voor sommige domeinen bestaan gespecialiseerde methodes voor architectuur. Een en ander is ook afhankelijk van waar de organisatie mee vertrouwd is.

Hoewel het proces van opstellen veelvormig kan zijn, zit er wel altijd een kop en een staart aan. Het begint bij het bestuderen van de requirements die voortkomen uit de vorming van veranderprogramma’s en de kaders die vanuit de enterprisearchitectuur gesteld worden. Verder kunnen referentiearchitecturen gebruikt worden ter versnelling en verhoging van de kwaliteit.

Het proces eindigt altijd met het aanbieden van de resultaten ter goedkeuring aan de architectuurboard. De besluitvorming vindt plaats conform het proces "goedkeuren architectuurartefacten".

Zoals gezegd kan de wijze van opstellen variëren. Echter, essentieel onderdeel van het opstellen van elke architectuur is het veelvuldig toetsen van de tussenresultaten bij de belanghebbenden. Bij architectuur is het proces van de totstandkoming vaak minstens zo belangrijk als de uiteindelijke inhoud.


Terug naar Inleiding architectuurbesturing RA of Architectuurprocessen.

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links