Opstellen domeinarchitectuur

Id-55158258-2e0f-b621-4c46-97f013c3c66e
ArchiMate-element Opstellen domeinarchitectuur
ArchiMate_Capability.png
Elementtype  : Capability
Element-id  : Id-55158258-2e0f-b621-4c46-97f013c3c66e
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Opstellen domeinarchitectuur
Documentatie  : Opstellen van domeinarchitecturen is een logisch gevolg van het opstellen van de enterprisearchitectuur. Domeinarchitecturen kunnen gedefinieerd worden voor verschillende aspecten of aandachtsgebieden zoals business intelligence, security, of technologie. De enterprisearchitectuur is normatief en veranderprogramma's op tactisch niveau zijn de primaire input.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Opstellen van domeinarchitecturen is een logisch gevolg van het opstellen van de enterprisearchitectuur. Domeinarchitecturen kunnen gedefinieerd worden voor verschillende aspecten of aandachtsgebieden zoals business intelligence, security, of technologie. De enterprisearchitectuur is normatief en veranderprogramma's op tactisch niveau zijn de primaire input. (Capability) Opstellen domeinarchitect- uur BusinessProcess Dien in voor goedkeuring De Architectuurboard is verantwoordelijk voor de enterprisearchitectuur, stelt doelen en KPI’s voor de architectuur vast, en neemt architectuurbesluiten op organisatieniveau. Elke organisatie hoort één architectuurboard te hebben. Daarin moeten alle belanghebbenden van architectuur vertegenwoordigd zijn: business, IT en de veranderorganisatie (projectuitvoering, informatiemanagement, ...). (BusinessRole) Architectuurboa- rd BusinessProcess Maak of wijzig architectuurartef- act BusinessProcess Analyseer requirements Een Domeinarchitect is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van een domeinarchitectuur en voor het voldoen aan die domeinarchitectuur door oplossingen en projecten. Afhankelijk van het aantal domeinen zullen er meerdere domeinarchitecten zijn, normaliter één per domein. (BusinessRole) Domeinarchitec- t BusinessProcess Bespreek, beoordeel en pas aan De architectuurontwikkelcompetentie bestaat uit taken voor het opstellen van enterprise- en domeinarchitecturen en projectarchitecturen. (Capability) Architectuuront- wikkeling Architectuurartefacten moeten worden goedgekeurd, wat betekent dat ze geaccepteerd worden door het management en breed gepubliceerd en gecommuniceerd. Na publicatie zijn de goedgekeurde artefacten onderdeel van de architectuur en daarmee input het definiëren van veranderprogramma's, het opstellen van projectarchitecturen, toezichthouden op projecten, en het beoordelen van voorgestelde wijzigingen. (Capability) Goedkeuren architectuurartef- acten Het bepalen van korte- en middellangetermijndoelstellingen waarmee geheel of gedeeltelijk invulling gegeven wordt aan een of meer doelstellingen van de langetermijn-organisatiestrategie, en het definiëren en tot uitvoering brengen van samenhangende veranderprogramma's gericht op het realiseren van de korte- en middellangetermijndoelstellingen. (ValueStream) Programmavor- ming RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship FlowRelationship architectuur- artefacten FlowRelationship programma Deze svg is op 11-09-2020 15:29:03 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 15:29:03 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links