Goedkeuren architectuurartefacten

ArchiMate-modellen > ArchiXL Architectuurbesturingsmodel > Views > Goedkeuren architectuurartefacten
Goedkeuren architectuurartefacten
Artefacten resulterend uit architectuuractiviteiten. We maken onderscheid tussen enterprise- en domeinarchitectuur. Domeinen kunnen organisatiespecifiek zijn. Principes en modellen worden geregistreerd en beheerd in een architectuurrepository. Aanvullend kunnen views gecreëerd worden voor specifieke doelen zoals projectarchitecturen. (BusinessObject) Architectuurartefacten BusinessProcess Aanpassen artefacten ... Beschrijving van een (formeel) besluit dat genomen is door de Architectuurboard, inclusief de implicaties. We onderscheiden: * Goedkeuring van architecturale artefacten (principes en modellen). Goedgekeurde architecturale artefacten vormen "de architectuur" en zijn daarmee de normatieve richting voor alle projecten en veranderingen. * Besluiten over architectuurafwijkingen. Architectuurafwijkingen kunnen worden afgewezen, onder voorwaarden goedgekeurd, of permanent goedgekeurd (waarmee ze onderdeel worden van de architectuur). (BusinessObject) Architectuurbesluit De architectuurrepository is niet zozeer een architectuurproduct maar vooral een middel om architectuurprincipes en -modellen te creëren en te beheren op een gestructureerde manier. Het ondersteunt ook het maken van impactanalyses voor de ontwikkeling en evaluatie van de architectuur zelf, voor het opstellen van projectarchitecturen en voor het beoordelen van de impact van voorgestelde veranderingen. (BusinessObject) Architectuurrepository Architectuurartefacten moeten worden goedgekeurd, wat betekent dat ze geaccepteerd worden door het management en breed gepubliceerd en gecommuniceerd. Na publicatie zijn de goedgekeurde artefacten onderdeel van de architectuur en daarmee input het definiëren van veranderprogramma's, het opstellen van projectarchitecturen, toezichthouden op projecten, en het beoordelen van voorgestelde wijzigingen. (Capability) Goedkeuren architectuurartefacten BusinessProcess Bereid besluit voor BusinessProcess Publiceer artefacten BusinessProcess Documenteer artefacten accepteren? (OrJunction) BusinessProcess Besluit over artefacten Start (AndJunction) Einde (AndJunction) AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship W TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ok TriggeringRelationship niet ok AccessRelationship W TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 07-04-2024 02:56:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 02:56:41 CEST
Legenda
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Goedkeuren architectuurartefacten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-55cfa4d6-216f-3f50-40c7-acf4cab3249e
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Goedkeuren architectuurartefacten
Documentatie  : Alle architectuurprincipes en-modellen die ontstaan of veranderen tijdens het opstellen van de enterprisearchitectuur, domeinarchitecturen of onderhoud aan de architectuur, hebben in potentie impact op projecten. Ze zijn immers kaderstellend daarvoor. Om die reden behoeven deze architectuurartefacten formele vaststelling/goedkeuring door de architectuurboard.

Net als bij het besluiten over architectuurafwijkingen, begint het proces met het voorbereiden van de besluitvorming door het beschrijven van de impact (van zowel goedkeuring als afkeuring). Helderheid over de impact is essentieel om commitment te krijgen; een besluit dat is genomen zonder dat de consequenties duidelijk waren, heeft geen draagvlak. Daarom moet de enterprise- en/of domeinarchitect deelnemen in het besluitvormingsoverleg om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Vervolgens wordt het besluit formeel genomen en vastgelegd in het architectuurbesluitenregister. Bij goedkeuring wordt e.e.a. gedocumenteerd en gepubliceerd in de architectuurrepository, bij afkeuring zal de desbetreffende architect terug moeten naar de tekentafel.
Elementen  : 
Relaties  :