Analyseer requirements

Id-d4fd7b69-9153-1e1f-42ea-1273eaad5623
ArchiMate-element Analyseer requirements
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-d4fd7b69-9153-1e1f-42ea-1273eaad5623
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Analyseer requirements
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
BusinessProcess Analyseer requirements De enterprisearchitectuur bestaat uit principes en modellen die op organisatiebreed niveau de (architecturele) ontwerpkeuzes beschrijven die richtinggevend zijn voor de inrichting van onder meer bedrijfsprocessen, informatiestromen en applicaties. In beginsel heeft elke organisatie één enterprisearchitectuur. Die moet nauw afgestemd zijn op de organisatiestrategie, zodat aan de daarin gestelde doelen een bijdrage wordt geleverd. De enterprisearchitectuur is idealiter vastgelegd in een gestructureerde repository maar moet ook ondersteunend materiaal bevatten waarmee de ontwerpkeuzes uitgelegd worden aan de hand van illustraties, teksten enz., gericht op alle relevante doelgroepen. (BusinessObject) Enterprisearchit- ectuur BusinessObject Referentiearchit- ecturen BusinessProcess Maak of wijzig architectuurartef- act Opstellen van domeinarchitecturen is een logisch gevolg van het opstellen van de enterprisearchitectuur. Domeinarchitecturen kunnen gedefinieerd worden voor verschillende aspecten of aandachtsgebieden zoals business intelligence, security, of technologie. De enterprisearchitectuur is normatief en veranderprogramma's op tactisch niveau zijn de primaire input. (Capability) Opstellen domeinarchitect- uur BusinessObject Veranderprogra- mma Start (AndJunction) AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship RealizationRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship Deze svg is op 11-09-2020 15:27:24 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 15:27:24 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links