Referentiearchitecturen

Id-3a9c5948-aa48-a937-8190-24dadd8998e2
ArchiMate-element Referentiearchitecturen
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-3a9c5948-aa48-a937-8190-24dadd8998e2
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Referentiearchitecturen
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
BusinessObject Referentiearchit- ecturen Een domeinarchitectuur bestaat uit principes en modellen die ontwerpkeuze beschrijven gerelateerd aan een bepaald deelgebied binnen de organisatie. Domeinen kunnen volgen uit een opdeling naar product(groep), businessunit, architectuurlaag enz. Domeinarchitecturen conformeren zich aan de enterprisearchitectuur en werken ontwerpkeuzes daaruit verder uit tot een detailniveau dat voor hetdesbetreffende domein volstaat. (BusinessObject) Domeinarchitec- tuur Beschrijving van het architecturale ontwerp en de impact van een voorgesteld project. Dit is een belangrijke deliverable van de projectdefinitiefase. Als de projectarchitectuur in lijn is met de enterprisearchitectuur, kan deze worden goedgekeurd door de enterprisearchitect. Zo niet dan is goedkeuring nodig van de Architectuurboard middels een formele architectuurbeslissing. Veelal wordt de term projectstartarchitectuur (PSA), een overblijfsel van de verouderde architectuurmethode DYA, gebruikt. (BusinessObject) Projectarchitect- uur BusinessProcess Analyseer requirements De enterprisearchitectuur bestaat uit principes en modellen die op organisatiebreed niveau de (architecturele) ontwerpkeuzes beschrijven die richtinggevend zijn voor de inrichting van onder meer bedrijfsprocessen, informatiestromen en applicaties. In beginsel heeft elke organisatie één enterprisearchitectuur. Die moet nauw afgestemd zijn op de organisatiestrategie, zodat aan de daarin gestelde doelen een bijdrage wordt geleverd. De enterprisearchitectuur is idealiter vastgelegd in een gestructureerde repository maar moet ook ondersteunend materiaal bevatten waarmee de ontwerpkeuzes uitgelegd worden aan de hand van illustraties, teksten enz., gericht op alle relevante doelgroepen. (BusinessObject) Enterprisearchit- ectuur BusinessProcess Analyseer requirements AssociationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 11-09-2020 15:29:35 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 15:29:35 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links