Ontwikkeling, beheer en beveiliging

Het ondersteunen van het ontwikkelen van software (ApplicationService) Ontwikkeling Het ondersteunen van het beheren van eisen. (ApplicationService) Requirements management Het ondersteunen van het ontwerpen van systemen (ApplicationService) Ontwerp Het ondersteunen van de realisatie van systemen (programmacode). (ApplicationService) Realisatie Het ondersteunen van het testen van systemen (ApplicationService) Test Het bijhouden van de problemen (defects) in de programmacode die opgelost moeten worden. (ApplicationService) Defectbeheer Het bijhouden van versies van bestanden, hun wijzigingen en de releases waar ze deel van uit maken. (ApplicationService) Versiebeheer Het proces van het samenstellen van deployment units op basis van bronbestanden. (ApplicationService) Build Het ondersteunen van het fysiek plaatsen van software op machines (ApplicationService) Deployment Het ondersteunen van het proces rondom de ontwikkeling van software. (ApplicationService) Software lifecyclebeheer Het analyseren van een computerprogramma om het gedrag ervan beter te begrijpen en op basis waarvan het kan worden geoptimaliseerd. (ApplicationService) Applicatie-profiling Het analyseren van een set van gegevens om hier meer inzicht in te krijgen. (ApplicationService) Gegevens-profiling Het verbeteren van de kwaliteit van een gegevensverzameling door duplicaten te detecteren en samen te voegen, ontbrekende gegevens aan te vullen en foutieve records te verwijderen (cleansing). (ApplicationService) Gegevens-kwaliteit verbetering Deze svg is op 08-11-2019 06:40:58 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 08-11-2019 06:40:58 CET


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Het ondersteunen van het beheer van IT componenten (ApplicationService) Beheer Het beheren van meta-informatie over IT objecten, zowel hardware als software. (ApplicationService) Asset en configuratie beheer Het faciliteren van de service management processen service desk, incident management, problem management en change management. (ApplicationService) Service management Het verspreiden en installeren van software en patches op IT systemen, zoveel mogelijk op geautomatiseerde wijze. (ApplicationService) Software-distributie Het integraal bewaken van de service levels, zowel tactisch als operationeel. (ApplicationService) Service level management Het beheer van individuele machines (werkstations, servers), en het bewaken (monitoren) van de performance, beschikbaarheid en integriteit van deze machines. (ApplicationService) Nodebeheer Het beheer van de opslagvoorzieningen. (ApplicationService) Opslagbeheer Het beheer van printers. (ApplicationService) Printerbeheer Het administreren van meta-data over herbruikbare services van applicaties en de specifieke interfaces tussen applicaties. (ApplicationService) Service en interface beheer Het beheer van database management systemen, inclusief hun beschikbaarheid en performance. (ApplicationService) Database-beheer Het beheer van de backupvoorzieningen. (ApplicationService) Back-up beheer Het beheer van de netwerkapparatuur. (ApplicationService) Netwerk-beheer Het beveiligen, monitoren en administreren van mobiele apparaten zoals smartphones en tablets. (ApplicationService) Mobiel apparaat beheer Deze svg is op 07-11-2019 09:56:42 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 07-11-2019 09:56:42 CET


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Het ondersteunen van de beveiliging van IT componenten (TechnologyService) Beveiliging Het vanaf een andere lokatie bieden van toegang tot een netwerk (VPN). (TechnologyService) Externe toegang Het detecteren en verwijderen van virussen, spyware en spam. (ApplicationService) Malware en spamfiltering Het fysiek beveiligen van gebouwen. (ApplicationService) Toegangs-beveiliging Het vastleggen van handelingen van gebruikers voor beveiligingsdoeleinden. (ApplicationService) Audit Het beperken van de toegang tot specifieke content (zoals webpagina's of e-mail) voor bepaalde gebruikersgroepen. (TechnologyService) Content-filtering Het beveiligen van toegang tot apparatuur, bijvoorbeeld door specifieke invoermedia softwarematig of hardwarematig af te schermen. (ApplicationService) Apparaat-beveiliging Het detecteren, voorkomen en verwijderen van ongewenste berichten op het niveau van het netwerk (TechnologyService) Intrusion prevention en detection Het bieden van een extra tussenstation voor (inkomende en uitgaande) berichten, waardoor een extra beveiligingslaag wordt gecreëerd. (TechnologyService) Proxy Het filteren van ongewenste berichten zodat deze niet tot de volgende netwerkzone worden toegelaten. (TechnologyService) Zone-beveiliging Het ervoor zorgen dat de juiste mensen toegang hebben tot autorisatieobjecten. (ApplicationService) Identity- en access management Het versleutelen van gegevens zodat deze niet inzichtelijk zijn voor onbevoegden. (TechnologyService) Encryptie Deze svg is op 08-11-2019 06:20:38 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 08-11-2019 06:20:38 CET


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
   


Ontwikkeling

ServiceBeschrijving
DefectbeheerHet bijhouden van de problemen (defects) in de programmacode die opgelost moeten worden.
Gegevens-profilingHet analyseren van een set van gegevens om hier meer inzicht in te krijgen.
Applicatie-profilingHet analyseren van een computerprogramma om het gedrag ervan beter te begrijpen en op basis waarvan het kan worden geoptimaliseerd.
Software-lifecyclebeheerHet ondersteunen van het proces rondom de ontwikkeling van software.
RealisatieHet ondersteunen van de realisatie van systemen (programmacode).
Requirements managementHet ondersteunen van het beheren van eisen.
BuildHet proces van het samenstellen van deployment units op basis van bronbestanden.
OntwerpHet ondersteunen van het ontwerpen van systemen
TestHet ondersteunen van het testen van systemen
VersiebeheerHet bijhouden van versies van bestanden, hun wijzigingen en de releases waar ze deel van uit maken.
DeploymentHet ondersteunen van het fysiek plaatsen van software op machines
Gegevens-kwaliteit-verbeteringHet verbeteren van de kwaliteit van een gegevensverzameling door duplicaten te detecteren en samen te voegen, ontbrekende gegevens aan te vullen en foutieve records te verwijderen (cleansing).

Beheer

ServiceBeschrijving
NodebeheerHet beheer van individuele machines (werkstations, servers), en het bewaken (monitoren) van de performance, beschikbaarheid en integriteit van deze machines.
Asset en configuratie-beheerHet beheren van meta-informatie over IT objecten, zowel hardware als software.
PrinterbeheerHet beheer van printers.
Mobiel apparaat beheerHet beveiligen, monitoren en administreren van mobiele apparaten zoals smartphones en tablets.
Back-up beheerHet beheer van de backupvoorzieningen.
Netwerk-beheerHet beheer van de netwerkapparatuur.
Service managementHet faciliteren van de service management processen service desk, incident management, problem management en change management.
Software-distributieHet verspreiden en installeren van software en patches op IT systemen, zoveel mogelijk op geautomatiseerde wijze.
Service level managementHet integraal bewaken van de service levels, zowel tactisch als operationeel.
Database-beheerHet beheer van database management systemen, inclusief hun beschikbaarheid en performance.
OpslagbeheerHet beheer van de opslagvoorzieningen.
Service en interface-beheerHet administreren van meta-data over herbruikbare services van applicaties en de specifieke interfaces tussen applicaties.

Beveiliging

ServiceBeschrijving
Content-filteringHet beperken van de toegang tot specifieke content (zoals webpagina's of e-mail) voor bepaalde gebruikersgroepen.
ProxyHet bieden van een extra tussenstation voor (inkomende en uitgaande) berichten, waardoor een extra beveiligingslaag wordt gecreëerd.
Zone-beveiligingHet filteren van ongewenste berichten zodat deze niet tot de volgende netwerkzone worden toegelaten.
Intrusion prevention en detectionHet detecteren, voorkomen en verwijderen van ongewenste berichten op het niveau van het netwerk
EncryptieHet versleutelen van gegevens zodat deze niet inzichtelijk zijn voor onbevoegden.
Externe toegangHet vanaf een andere lokatie bieden van toegang tot een netwerk (VPN).

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links