Ontwikkeling

ArchiMate-element Ontwikkeling
Contextdiagram
Het ondersteunen van het ontwikkelen van software Ontwikkeling Het analyseren van een computerprogramma om het gedrag ervan beter te begrijpen en op basis waarvan het kan worden geoptimaliseerd. Applicatie- profiling Het proces van het samenstellen van deployment units op basis van bronbestanden. Build Het bijhouden van de problemen (defects) in de programmacode die opgelost moeten worden. Defectbeheer Het ondersteunen van het fysiek plaatsen van software op machines Deployment Het verbeteren van de kwaliteit van een gegevensverzameling door duplicaten te detecteren en samen te voegen, ontbrekende gegevens aan te vullen en foutieve records te verwijderen (cleansing). Gegevens- kwaliteit- verbetering Het analyseren van een set van gegevens om hier meer inzicht in te krijgen. Gegevens- profiling Het ondersteunen van het ontwerpen van systemen Ontwerp Het ondersteunen van de realisatie van systemen (programmacode). Realisatie Het ondersteunen van het beheren van eisen. Requirements management Het ondersteunen van het proces rondom de ontwikkeling van software. Software- lifecyclebeheer Het ondersteunen van het testen van systemen Test Het bijhouden van versies van bestanden, hun wijzigingen en de releases waar ze deel van uit maken. Versiebeheer SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 26-03-2021 15:52:58 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 26-03-2021 15:52:58 CET