Besluiten over architectuurafwijkingen

ArchiMate-modellen > ArchiXL Architectuurbesturingsmodel > Views > Besluiten over architectuurafwijkingen
Besluiten over architectuurafwijkingen
Beschrijving van een (formeel) besluit dat genomen is door de Architectuurboard, inclusief de implicaties. We onderscheiden: * Goedkeuring van architecturale artefacten (principes en modellen). Goedgekeurde architecturale artefacten vormen "de architectuur" en zijn daarmee de normatieve richting voor alle projecten en veranderingen. * Besluiten over architectuurafwijkingen. Architectuurafwijkingen kunnen worden afgewezen, onder voorwaarden goedgekeurd, of permanent goedgekeurd (waarmee ze onderdeel worden van de architectuur). (BusinessObject) Architectuurbesluit Beschrijving van de afwijking van de enterprise- of domeinarchitectuur in een informatieplan, projectarchitectuur of "change". Het architectuurafwijkingrapport bevat een beschrijving van de afwijking zelf, de impact op de architectuur indien goedgekeurd, de impact indien afgewezen, en een advies (aanbeveling) van de architect aan de Architectuurboard. (BusinessObject) Architectuurafwijkingra- pport BusinessProcess Continueer werk BusinessProcess Aanpassen artefacten ... Formele besluiten zijn nodig bij het niet voldoen aan de kaders van veranderprogramma's, projectarchitectuur en/of gedetailleerde ontwerpen. Mogelijke uitkomsten zijn afwijzing, voorwaardelijke goedkeuring (bijvoorbeeld voor een bepaalde periode), of permanente goedkeuring. In geval van het laatste zal de architectuur worden aangepast aan de (niet langer als zodanig bestaande) afwijking. (Capability) Besluiten over architectuurafwijkingen voorwaardelijke goedkeuring? (OrJunction) BusinessProcess Bereid besluit voor permanente goedkeuring? (OrJunction) BusinessProcess Besluit over afwijking BusinessProcess Documenteer voorwaardelijke goedkeuring Start (AndJunction) Einde (AndJunction) Wijzigen architectuurartefacten (ArchiMateView) Wijzigen architectuurartefacten TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship niet toegestaan TriggeringRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship permanent toegestaan TriggeringRelationship AccessRelationship W TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 24-04-2023 03:17:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-04-2023 03:17:24 CEST
Legenda
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Besluiten over architectuurafwijkingen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-f3a9d40f-632c-199a-1c10-e23349ce1551
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Besluiten over architectuurafwijkingen
Documentatie  : Architectuurafwijkingen kunnen ontstaan tijdens op definiëren van een projectarchitectuur of tijdens het toezichthouden op de uitvoering van een project. In beide gevallen is sprake van het verzoek om van de staande enterprise- en/of domeinarchitectuur te mogen afwijken. De eerste stap in de besluitvorming is het bepalen van de impact. Dit is tweeërlei: enerzijds is er de impact van het toestaan van de afwijking op de bestaande situatie; anderzijds is er de impact van het niet toestaan van de afwijking op het desbetreffende project.

Als de impact helder is, kan een besluit worden genomen. Er zijn drie mogelijkheden:

  • De afwijking wordt permanent toegestaan. Feitelijk wordt hiermee de architectuur uitgebreid met de afwijking. Het project kan doorgaan, en het architectuurbesluit vormt input voor een actie waarbij de enterprise- of domeinarchitectuur wordt aangepast conform het proces "wijzigen architectuurartefacten".
  • De afwijking wordt onder voorwaarden toegestaan. Meestal voor een bepaalde tijd, waarna alsnog een permanente oplossing moet worden geïmplementeerd die wel in lijn is met de architectuur. Ook hier kan het project doorgaan, maar de vervolgactie moet wel vastgelegd en bewaakt worden. Hier wordt meteen duidelijk waarom het goed documenteren van voorwaardelijke goedkeuring belangrijk is.
  • De afwijking wordt niet toegestaan. Het project moet terug naar de tekentafel en de projectarchitectuur aanpassen.
Elementen  : 
Relaties  :