Wijzigen architectuurartefacten

ArchiMate-modellen > ArchiXL Architectuurbesturingsmodel > Views > Wijzigen architectuurartefacten
Wijzigen architectuurartefacten
Wijzigen van architectuurartefacten is noodzakelijk omdat de langetermijn-organisatiestrategie wijzigt, er nieuwe technologische trends zijn, en/of vanwege goedgekeurde architectuurafwijkingen. Wijzigingen in architectuurartefacten moeten worden ingediend voor goedkeuring, net als nieuwe architectuurartefacten. (Capability) Wijzigen architectuurartefacten BusinessProcess Analyseer requirements BusinessProcess Maak/wijzig architectuurartefacten BusinessProcess Bespreek, beoordeel en pas aan voltooid? (OrJunction) BusinessProcess Dien in voor goedkeuring Beschrijving van een wijzigingsverzoek in de enterprise of domeinarchitectuur, inclusief status, impact, eigenaar, beoordeling, etc. Architectuurwijzigingsverzoeken kunnen door iedereen ingediend worden. Zij worden geregistreerd en afgehandeld conform het reguliere wijzigingsproces. Elk architectuurwijzigingsverzoek start met status "initieel" en eindigt met status "afgerond". (BusinessObject) Architectuurwijzigings- verzoek Artefacten resulterend uit architectuuractiviteiten. We maken onderscheid tussen enterprise- en domeinarchitectuur. Domeinen kunnen organisatiespecifiek zijn. Principes en modellen worden geregistreerd en beheerd in een architectuurrepository. Aanvullend kunnen views gecreëerd worden voor specifieke doelen zoals projectarchitecturen. (BusinessObject) Architectuurartefacten Goedkeuren architectuurartefacten (ArchiMateView) Goedkeuren architectuurartefacten Start (AndJunction) Einde (AndJunction) TriggeringRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ok TriggeringRelationship niet ok AccessRelationship W TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 07-04-2024 23:40:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 23:40:43 CEST
Legenda
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Wijzigen architectuurartefacten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-c69baa7a-ef05-abbf-8c69-05c1902787dd
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Wijzigen architectuurartefacten
Documentatie  : Architectuurwijzigingsverzoeken die zijn geaccepteerd en geclassificeerd als impacthebbend worden verwerkt volgens een proces dat vergelijkbaar is met het opstellen van enterprise- en domeinarchitecturen. Ook hier geldt dat verschillende methoden gevolgd kunnen worden maar dat altijd afstemming met belanghebbenden essentieel is. De gewijzigde artefacten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de architectuurboard. Zeker bij relatief kleine wijzigingen is het goed denkbaar dat de architectuurboard niet zelf hierover besluit maar dit delegeert aan de enterprise- of domeinarchitect.
Elementen  : 
Relaties  :