Bedrijfsfuncties productiebedrijven

ArchiMate-modellen > Generieke Referentiearchitectuur > Views > Bedrijfsfuncties productiebedrijven
Bedrijfsfuncties productiebedrijven
Verzameling van bedrijfsfuncties gericht op uitvoering van productie (BusinessFunction) Productie Het verlenen van diensten aan klanten die weinig interactie met deze klanten vragen. (BusinessFunction) Productiegerichte dienstverlening Het transporteren en distribueren van materialen en artikelen van leveranciers en naar klanten, en het eventueel retourneren van artikelen van klanten. (BusinessFunction) Transport en Distributie Het beheren van de voorraad van de producten en deelproducten, en het tijdig aanvullen ervan. (BusinessFunction) Voorraadbeheer Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd. (BusinessFunction) Producten- en diensten ontwikkeling Het fabriceren van artikelen op basis van grondstoffen die zijn ingekocht. (BusinessFunction) Productfabricering Het ondersteunen van het beheren van overeenkomsten met klanten. (BusinessFunction) Overeenkomst beheer Verzameling bedrijfsfuncties gericht op de koers van de organisatie (BusinessFunction) Sturing Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie bepaling Het bepalen binnen welke beperkingen (beleid en architectuur) processen dienen te worden uitgevoerd en het bewaken of processen binnen deze beperkingen blijven. (BusinessFunction) Kaderstelling Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performance management Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het ondersteunen van het beheer van alle risico’s die kunnen optreden in de bedrijfsvoering. (BusinessFunction) Risico management Verzameling bedrijfsfuncties gericht op de ondersteuning van de verrichtingen van de organisatie. Opmerking: de term "bedrijfsvoering" wordt binnen de overheid gebruikt als aanduiding van: - alleen de ondersteunende taken - het gehele takenpakket met zowel primaire als ondersteunende taken. Om misverstanden te voorkomen is voor de domeinbenaming "ondersteuning" (en niet "bedrijfsvoering") gekozen zodat duidelijk is dat het hierbij uitsluitend over ondersteunende bedrijfsfuncties gaat. (BusinessFunction) Ondersteuning Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeels management Het ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de processen. (BusinessFunction) IT ontwikkeling en beheer Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contract management Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatie management Het zorgdragen voor de faciliteiten (huisvesting, schoonmaak, catering, etc) van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair management Het ervoor zorgdragen dat programma's en projecten beheerst worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Programma- en project management Het adviseren over juridische aspecten in de bedrijfsvoering. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Verzameling van bedrijfsfuncties gericht op interactie met de omgeving van de organisatie (BusinessFunction) Klant/partner interactie Het ondersteunen van de directe interactie met relaties. (BusinessFunction) Contactbeheer Het creëren van prospects door het uitvoeren van gerichte campagnes. (BusinessFunction) Marketing Het verlenen van diensten aan klanten die veel interactie met deze klanten vragen. (BusinessFunction) Klantgerichte dienstverlening Het komen tot een overeenkomst met prospects en het afhandelen van klantorders in het kader van een overeenkomst. (BusinessFunction) Verkoop Het bieden van allerlei (publieke) informatie aan klanten over bijvoorbeeld de organisatie en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Voorlichting Het overdragen van een aantal artikelen aan een klant op basis van een klantorder. (BusinessFunction) Product verstrekking Deze svg is op 24-04-2023 03:08:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-04-2023 03:08:57 CEST
Legenda
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Bedrijfsfuncties productiebedrijven
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-d772aa7c-cff4-7652-e8c7-82c660dc137a
ArchiMate-model  : Generieke Referentiearchitectuur
Label  : Bedrijfsfuncties productiebedrijven
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)