Aansturen architectuurwerk

Id-bfcc9af7-11d8-8411-c687-f7078fc75568
ArchiMate-element Aansturen architectuurwerk
ArchiMate_Capability.png
Elementtype  : Capability
Element-id  : Id-bfcc9af7-11d8-8411-c687-f7078fc75568
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Aansturen architectuurwerk
Documentatie  : Zoals elke andere activiteit moeten de architectuuractiviteiten worden aangestuurd. Dit omvat prestatiemanagement, compliance en regulering, budgettering en planning.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Zoals elke andere activiteit moeten de architectuuractiviteiten worden aangestuurd. Dit omvat prestatiemanagement, compliance en regulering, budgettering en planning. (Capability) Aansturen architectuurwer- k BusinessProcess Wijzig plan BusinessProcess Verricht architectuurwer- k BusinessProcess Plan architectuurwer- k De Architectuurmanager is verantwoordelijk voor het formuleren van architectuurdoelen en KPI's, het sturen van de architectuurwerkzaamheden op de gestelde doelen en voor het (laten) beheren van de architectuurmiddelen en architectuurwijzigingsverzoeken. In beginsel is er één architectuurmanager voor de hele organisatie. (BusinessRole) Architectuurma- nager De architectuurbesturingscompetentie bestaat uit taken voor het stellen van doelen en KPI’s, het aansturen van werkzaamheden en beheren van architectuurmiddelen. (Capability) Architectuurbes- turing BusinessProcess Controleer voortgang en resultaat Voor effectieve besturing van architectuurprocessen en -middelen moeten doelen en ''key performance indicators'' worden gedefinieerd. De doelen moeten in lijn zijn met de ambities van de organisatie. KPI’s moeten een representatieve indicatie geven van de architectuurprestatie in relatie tot de doelen. (Capability) Definiëren architectuurdoel- en en KPI’s RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship architectuur-doelen en KPI’s Deze svg is op 11-09-2020 15:32:25 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 15:32:25 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links