Architectuurartefacten

ArchiMate-element Architectuurartefacten
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-a086428e-9c87-dd45-9fc6-969fe37f64da
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Architectuurartefacten
Documentatie  : Artefacten resulterend uit architectuuractiviteiten. We maken onderscheid tussen enterprise- en domeinarchitectuur. Domeinen kunnen organisatiespecifiek zijn. Principes en modellen worden geregistreerd en beheerd in een architectuurrepository. Aanvullend kunnen views gecreëerd worden voor specifieke doelen zoals projectarchitecturen.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :