Definiëren architectuurdoelen en KPI’s

Id-53381315-7625-866c-c03b-4dcfd167cfa9
ArchiMate-modellen > ArchiXL Architectuurbesturingsmodel > Capabilities > Definiëren architectuurdoelen en KPI’s
ArchiMate-element Definiëren architectuurdoelen en KPI’s
ArchiMate_Capability.png
Elementtype  : Capability
Element-id  : Id-53381315-7625-866c-c03b-4dcfd167cfa9
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Definiëren architectuurdoelen en KPI’s
Documentatie  : Voor effectieve besturing van architectuurprocessen en -middelen moeten doelen en key performance indicators worden gedefinieerd. De doelen moeten in lijn zijn met de ambities van de organisatie. KPI’s moeten een representatieve indicatie geven van de architectuurprestatie in relatie tot de doelen.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Voor effectieve besturing van architectuurprocessen en -middelen moeten doelen en ''key performance indicators'' worden gedefinieerd. De doelen moeten in lijn zijn met de ambities van de organisatie. KPI’s moeten een representatieve indicatie geven van de architectuurprestatie in relatie tot de doelen. (Capability) Definiëren architectuurdoel- en en KPI’s BusinessProcess Bepalen KPI's en meetwijze De architectuurbesturingscompetentie bestaat uit taken voor het stellen van doelen en KPI’s, het aansturen van werkzaamheden en beheren van architectuurmiddelen. (Capability) Architectuurbes- turing BusinessProcess Analyseren organisatiestrate- gie BusinessProcess Bepalen doelen architectuur De Architectuurboard is verantwoordelijk voor de enterprisearchitectuur, stelt doelen en KPI’s voor de architectuur vast, en neemt architectuurbesluiten op organisatieniveau. Elke organisatie hoort één architectuurboard te hebben. Daarin moeten alle belanghebbenden van architectuur vertegenwoordigd zijn: business, IT en de veranderorganisatie (projectuitvoering, informatiemanagement, ...). (BusinessRole) Architectuurboa- rd BusinessProcess Vaststellen doelen en KPI's Beheren van architectuurmiddelen omvat alle activiteiten noodzakelijk voor het uitvoeren van architectuurtaken, zoals beheren van een architectuurrepository en modelleertool, publiceren van architectuurbesluiten, voorbereiden van architectuurboardvergaderingen en creëren en beheren van de architectuurcompetentie en plannen van trainingen. (Capability) Beheren architectuurmidd- elen Zoals elke andere activiteit moeten de architectuuractiviteiten worden aangestuurd. Dit omvat prestatiemanagement, compliance en regulering, budgettering en planning. (Capability) Aansturen architectuurwer- k Het formuleren van doelen voor de organisatie op de lange termijn en het bepalen van de te volgen strategie die moet leiden tot het behalen van die doelen. (ValueStream) Strategiebepalin- g RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship architectuur- doelen en KPI’s FlowRelationship architectuur- doelen en KPI’s FlowRelationship organisatie-strategie Deze svg is op 11-09-2020 15:28:39 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 15:28:39 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links