Opstellen enterprisearchitectuur

ArchiMate-modellen > ArchiXL Architectuurbesturingsmodel > Views > Opstellen enterprisearchitectuur
Opstellen enterprisearchitectuur
BusinessObject Langetermijn- organisatie-strategie BusinessObject Referentiearchitecturen De enterprisearchitectuur bestaat uit principes en modellen die op organisatiebreed niveau de (architecturele) ontwerpkeuzes beschrijven die richtinggevend zijn voor de inrichting van onder meer bedrijfsprocessen, informatiestromen en applicaties. In beginsel heeft elke organisatie één enterprisearchitectuur. Die moet nauw afgestemd zijn op de organisatiestrategie, zodat aan de daarin gestelde doelen een bijdrage wordt geleverd. De enterprisearchitectuur is idealiter vastgelegd in een gestructureerde repository maar moet ook ondersteunend materiaal bevatten waarmee de ontwerpkeuzes uitgelegd worden aan de hand van illustraties, teksten enz., gericht op alle relevante doelgroepen. (BusinessObject) Enterprisearchitectuur Goedkeuren architectuurartefacten (ArchiMateView) Goedkeuren architectuurartefacten Opstellen van de enterprisearchitectuur betreft het creëren van architectuurartefacten zoals principes en modellen, op organisatieniveau. Primaire input voor deze taak zijn de langetermijn-organisatiestrategie en (externe) referentie architecturen. Dit is een gezamenlijke taak waarbij alle belanghebbenden betrokken moeten worden. (Capability) Opstellen enterprisearchitectuur BusinessProcess Analyseer requirements BusinessProcess Bespreek, beoordeel en pas aan BusinessProcess Dien in voor goedkeuring voltooid? (OrJunction) BusinessProcess Maak of wijzig architectuurartefact Start (AndJunction) Einde (AndJunction) TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship W TriggeringRelationship TriggeringRelationship ok TriggeringRelationship niet ok TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 07-04-2024 14:46:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 14:46:18 CEST
Legenda
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Opstellen enterprisearchitectuur
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-f7dd1f72-ad90-42e2-cf74-c5ae962251dd
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Opstellen enterprisearchitectuur
Documentatie  : Het opstellen van de enterprisearchitectuur kan op diverse wijzen plaatsvinden, mede afhankelijk van de situatie en de bedrijfscultuur.

Hoewel het proces van opstellen veelvormig kan zijn, zit er wel altijd een kop en een staart aan. Het begint bij het bestuderen van de requirements die voortkomen uit de doelen en kaders die vanuit de lange-termijnorganisatiestrategie gesteld worden. Verder kunnen referentiearchitecturen gebruikt worden ter versnelling en verhoging van de kwaliteit.

Het proces eindigt altijd met het aanbieden van de resultaten ter goedkeuring aan de architectuurboard. De besluitvorming vindt plaats conform het proces "goedkeuren architectuurartefacten".

Zoals gezegd kan de wijze van opstellen variëren. Echter, essentieel onderdeel van het opstellen van elke architectuur is het veelvuldig toetsen van de tussenresultaten bij de belanghebbenden. Bij architectuur is het proces van de totstandkoming vaak minstens zo belangrijk als de uiteindelijke inhoud.
Elementen  : 
Relaties  :