Netwerk

Dit is de goedgekeurde versie van deze pagina. Er is geen nieuwere versie.

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonNetwerk.png
DefinitieEen netwerk is een communicatiemedium tussen twee of meer apparaten.
Primaire categorieNetwerken
Overige categorieënArchiMateconcepten, Technologielaag, Structuurelementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc
Eigenschap te gebruiken in glossary(Pagina's van dit elementtype worden niet automatisch opgenomen in de glossary)


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
NetwerkSpecialiseertNetwerk
NetwerkBestaat uitNetwerk
NetwerkGroepeertNetwerk
NetwerkRealiseertCommunicatiepad, Doel, Eis, Principe, Beperking
NetwerkIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Contract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurservice, Artefact, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanNetwerk
ApparaatIs gerelateerd aanNetwerk
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanNetwerk
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanNetwerk
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanNetwerk
ArtefactIs gerelateerd aanNetwerk
BedrijfsactorIs gerelateerd aanNetwerk
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanNetwerk
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanNetwerk
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanNetwerk
BedrijfsrolIs gerelateerd aanNetwerk
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanNetwerk
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanNetwerk
BelanghebbendeIs gerelateerd aanNetwerk
BeperkingIs gerelateerd aanNetwerk
BetekenisIs gerelateerd aanNetwerk
CommunicatiepadIs gerelateerd aanNetwerk
DoelIs gerelateerd aanNetwerk
DrijfveerIs gerelateerd aanNetwerk
EisIs gerelateerd aanNetwerk
GegevensobjectIs gerelateerd aanNetwerk
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanNetwerk
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanNetwerk
LocatieIs toegewezen aanNetwerk
LocatieIs gerelateerd aanNetwerk
NodeIs gerelateerd aanNetwerk
PlateauGroepeertNetwerk
PlateauIs gerelateerd aanNetwerk
PrincipeIs gerelateerd aanNetwerk
ProductIs gerelateerd aanNetwerk
RepresentatieIs gerelateerd aanNetwerk
VerschilIs gerelateerd aanNetwerk
WaardeIs gerelateerd aanNetwerk
WerkpakketRealiseertNetwerk
WerkpakketIs gerelateerd aanNetwerk


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Netwerk te maken, vul de naam in en klik op de button:

 


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)

Uit ArchiMate:"A network represents the physical communication infrastructure. This may comprise one or more fixed or wireless network links. The most basic network is a single link between two devices. A network has properties such as bandwidth and latency. It embodies the physical realization of the logical communication paths between nodes.

A network connects two or more devices. A network realizes one or more communication paths.

A network can consist of sub-networks."


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links