Technologiediensten

Technologiediensten
Het verwerken van instructies zodat deze conform de service levels kunnen worden uitgevoerd (TechnologyService) Verwerking Het bieden van een virtuele omgeving waarin meerdere besturingssystemen kunnen draaien op een fysieke machine. (ArchiMateNote) Machine-virtualisatie Het verwerken van instructies op een fysieke verwerkingseenheid. (TechnologyService) Instructie-verwerking Het digitaliseren van fysieke documenten, afdrukken van documenten en vermenigvuldigen van documenten. (ArchiMateNote) Reproduceren Het via telefoon communiceren, zowel vast als mobiel. (ArchiMateNote) Telefoneren Het verzenden of ontvangen van beeld en/of geluid. (ArchiMateNote) Audiovisueel Het fysiek opslaan van gegevens (ArchiMateNote) Opslag Opslag die alleen werkt met ruwe date en geen kennis heeft van bestanden. (TechnologyService) Block-gebaseerde opslag Opslag die werkt op het niveau van bestanden en folders. (ArchiMateNote) Bestands-gebaseerde opslag Het opslaan van gegevens in minder bits dan waarin ze zijn aangeleverd, bijvoorbeeld door duplicaten van gegevens maar één keer op te slaan. (TechnologyService) Opslag-compressie Een kopie maken van gegevens zodat in geval van verstoringen deze weer teruggeplaatst kunnen worden. (ArchiMateNote) Backup Opslag die niet meer gewijzigd kan worden en lange tijd bewaard moet worden (TechnologyService) Archivering TechnologyService Netwerk Het routeren van berichten naar netwerksegmenten (TechnologyService) Netwerk-routering Het bundelen van meerdere fysieke netwerkverbindingen tot één samengestelde netwerkverbinding. (ArchiMateNote) Netwerk-aggregatie Het verspreiden van inkomende berichten over meerdere IT systemen. (TechnologyService) Netwerk load balancing Het automatisch omleggen van de netwerkroutering op het moment dat een specifiek IT-systeem niet meer beschikbaar is. (ArchiMateNote) Netwerk failover Verbinding die een beperkte afstand overbrugt (TechnologyService) Lokale verbinding Verbinding die grote afstanden overbrugt (ArchiMateNote) Verre verbinding Het combineren van meerdere analoge signalen of digitale gegevensstromen in één signaal over een gedeeld medium. (TechnologyService) Netwerk-multiplexing De volledige softwarematige reproductie van een fysiek netwerk (ook wel: interne virtualisatie). (ArchiMateNote) Netwerk-virtualisatie Het transporteren van gegevens in minder bits dan waarin ze zijn aangeleverd, bijvoorbeeld door duplicaten van gegevens maar één keer te verzenden. (TechnologyService) Netwerk-compressie Het beïnvloeden van de snelheid waarmee specifieke netwerkberichten worden afgeleverd. (TechnologyService) Netwerk-sturing Verbinding tussen apparaten dichtbij één enkele persoon. (TechnologyService) Persoonlijke verbinding retrieval of numeric values given the associated names (TechnologyService) Name resolution Deze svg is op 26-03-2021 16:05:54 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 26-03-2021 16:05:54 CET
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Technologiediensten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-57b1bfea-3fdb-0185-6f74-c70b2676aec6
ArchiMate-model  : Generieke Referentiearchitectuur
Label  : Technologiediensten
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)