Netwerk

Contextdiagram
Netwerk Het transporteren van gegevens in minder bits dan waarin ze zijn aangeleverd, bijvoorbeeld door duplicaten van gegevens maar één keer te verzenden. (TechnologyService) Netwerk- compressie Het verspreiden van inkomende berichten over meerdere IT systemen. Netwerk load balancing Verbinding die een beperkte afstand overbrugt (TechnologyService) Lokale verbinding Het beïnvloeden van de snelheid waarmee specifieke netwerkberichten worden afgeleverd. Netwerk- sturing De volledige softwarematige reproductie van een fysiek netwerk (ook wel: interne virtualisatie). Netwerk- virtualisatie retrieval of numeric values given the associated names Name resolution Het combineren van meerdere analoge signalen of digitale gegevensstromen in één signaal over een gedeeld medium. Netwerk- multiplexing Het bundelen van meerdere fysieke netwerkverbindingen tot één samengestelde netwerkverbinding. Netwerk- aggregatie Het routeren van berichten naar netwerksegmenten Netwerk- routering Verbinding tussen apparaten dichtbij één enkele persoon. Persoonlijke verbinding Het automatisch omleggen van de netwerkroutering op het moment dat een specifiek IT-systeem niet meer beschikbaar is. Netwerk failover Verbinding die grote afstanden overbrugt Verre verbinding SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 26-03-2021 15:55:05 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 26-03-2021 15:55:05 CET