Netwerk

Id-1c7b6713-a5ff-02dc-fbb9-2b7d6f199960
ArchiMate-element Netwerk
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : TechnologyService
Element-id  : Id-1c7b6713-a5ff-02dc-fbb9-2b7d6f199960
ArchiMate-model  : Generieke Referentiearchitectuur
Label  : Netwerk
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
TechnologyService Netwerk Het transporteren van gegevens in minder bits dan waarin ze zijn aangeleverd, bijvoorbeeld door duplicaten van gegevens maar één keer te verzenden. (TechnologyService) Netwerk compressie Het verspreiden van inkomende berichten over meerdere IT systemen. (TechnologyService) Netwerk load balancing Verbinding die een beperkte afstand overbrugt (TechnologyService) Lokale verbinding Het beïnvloeden van de snelheid waarmee specifieke netwerkberichten worden afgeleverd. (TechnologyService) Netwerk sturing De volledige softwarematige reproductie van een fysiek netwerk (ook wel: interne virtualisatie). (TechnologyService) Netwerk virtualisatie retrieval of numeric values given the associated names (TechnologyService) Name resolution Het combineren van meerdere analoge signalen of digitale gegevensstromen in één signaal over een gedeeld medium. (TechnologyService) Netwerk multiplexing Het bundelen van meerdere fysieke netwerkverbindingen tot één samengestelde netwerkverbinding. (TechnologyService) Netwerk aggregatie Het routeren van berichten naar netwerksegmenten (TechnologyService) Netwerk routering Verbinding tussen apparaten dichtbij één enkele persoon. (TechnologyService) Persoonlijke verbinding Het automatisch omleggen van de netwerkroutering op het moment dat een specifiek IT-systeem niet meer beschikbaar is. (TechnologyService) Netwerk failover Verbinding die grote afstanden overbrugt (TechnologyService) Verre verbinding SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 08-11-2019 02:55:42 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 08-11-2019 02:55:42 CET

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links