--

Product

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonProduct.png
DefinitieEen product is de coherente verzameling van services, vergezeld van een contract of verzameling overeenkomsten, die in zijn geheel wordt aangeboden aan (interne of externe) klanten.
Primaire categorieProducten
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Bedrijfslaag, Categorie:Informatie-elementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
ProductBenadertBedrijfsobject, Inkoopcontract, Gegevensobject, Artefact
ProductBestaat uitProduct
ProductGroepeertBedrijfsservice, Product, Inkoopcontract, Applicatieservice, Infrastructuurservice
ProductIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil
ProductRealiseertDoel, Eis, Principe, Beperking
ProductSpecialiseertProduct
ProductWordt gebruikt doorBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatieservice, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanProduct
ApparaatIs gerelateerd aanProduct
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanProduct
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanProduct
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanProduct
ArtefactIs gerelateerd aanProduct
BedrijfsactorIs gerelateerd aanProduct
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanProduct
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanProduct
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanProduct
BedrijfsrolIs gerelateerd aanProduct
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanProduct
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanProduct
BelanghebbendeIs gerelateerd aanProduct
BeperkingIs gerelateerd aanProduct
BetekenisIs gerelateerd aanProduct
CommunicatiepadIs gerelateerd aanProduct
DoelIs gerelateerd aanProduct
DrijfveerIs gerelateerd aanProduct
EisIs gerelateerd aanProduct
GegevensobjectIs gerelateerd aanProduct
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanProduct
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanProduct
LocatieIs gerelateerd aanProduct
NetwerkIs gerelateerd aanProduct
NodeIs gerelateerd aanProduct
PlateauGroepeertProduct
PlateauIs gerelateerd aanProduct
PrincipeIs gerelateerd aanProduct
RepresentatieIs gerelateerd aanProduct
VerschilIs gerelateerd aanProduct
WaardeIs gerelateerd aanProduct
WerkpakketIs gerelateerd aanProduct
WerkpakketRealiseertProduct


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Product te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)

Uit ArchiMate:"This definition describes financial, services-based, or information products that are common in information-intensive organizations, rather than physical products. A financial or information product consists of a collection of services, and a contract that specifies the characteristics, rights, and requirements associated with the product. 'Buying' a product gives the customer the right to use the associated services. Generally, the product concept is used to specify a product type. The number of product types in an organization is typically relatively stable compared to, for example, the processes that realize or support the products. 'Buying' is usually one of the services associated with a product, which results in a new instance of that product (belonging to a specific customer). Similarly, there may be services to modify or destroy a product.

A product may aggregate business services or application services,[4] as well as a contract. A value may be associated with a product. The name of a product is usually the name which is used in the communication with customers, or possibly a more generic noun (e.g., 'travel insurance')."


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links