--

Node

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonNode.png
DefinitieEen node is een hardware- of softwaremiddel waarop artefacten kunnen worden opgeslagen of geïnstalleerd om uitgevoerd te worden.
Primaire categorieNodes
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Technologielaag, Categorie:Structuurelementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving, Externe informatie, Abstractieniveau, Open source


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
NodeBenadertBedrijfsobject, Inkoopcontract, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Artefact
NodeBestaat uitNode, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface
NodeGroepeertNode, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface
NodeIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil
NodeIs toegewezen aanInfrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact
NodeLeidt totNode, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Knooppunt
NodeRealiseertBedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Inkoopcontract, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Infrastructuurservice, Doel, Eis, Principe, Beperking
NodeSpecialiseertNode, Apparaat, Systeemsoftware
NodeVerstuurt aanNode, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Knooppunt
NodeWordt gebruikt doorBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Inkoopcontract, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanNode
ApparaatBestaat uitNode
ApparaatGroepeertNode
ApparaatIs gerelateerd aanNode
ApparaatLeidt totNode
ApparaatSpecialiseertNode
ApparaatVerstuurt aanNode
ApparaatWordt gebruikt doorNode
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanNode
ApplicatiecomponentIs afhankelijk vanNode
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanNode
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanNode
ArtefactIs gerelateerd aanNode
BedrijfsactorIs gerelateerd aanNode
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanNode
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanNode
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanNode
BedrijfsrolIs gerelateerd aanNode
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanNode
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanNode
BelanghebbendeIs gerelateerd aanNode
BeperkingIs gerelateerd aanNode
BetekenisIs gerelateerd aanNode
CommunicatiepadIs gerelateerd aanNode
DoelIs gerelateerd aanNode
DrijfveerIs gerelateerd aanNode
EisIs gerelateerd aanNode
Fysiek applicatiecomponentIs afhankelijk vanNode
GegevensobjectIs gerelateerd aanNode
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanNode
InfrastructuurfunctieWordt gebruikt doorNode
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanNode
InfrastructuurinterfaceLeidt totNode
InfrastructuurinterfaceVerstuurt aanNode
InfrastructuurinterfaceWordt gebruikt doorNode
KnooppuntLeidt totNode
KnooppuntVerstuurt aanNode
LocatieIs gerelateerd aanNode
LocatieIs toegewezen aanNode
Logisch applicatiecomponentIs afhankelijk vanNode
NetwerkIs gerelateerd aanNode
PlateauGroepeertNode
PlateauIs gerelateerd aanNode
PrincipeIs gerelateerd aanNode
ProductIs gerelateerd aanNode
ProductWordt gebruikt doorNode
RepresentatieIs gerelateerd aanNode
SysteemsoftwareSpecialiseertNode
VerschilIs gerelateerd aanNode
WaardeIs gerelateerd aanNode
WerkpakketIs gerelateerd aanNode
WerkpakketRealiseertNode


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Node te maken, vul de naam in en klik op de button:


Van dit elementtype bestaan reeds de onderstaande elementen:
Uit ArchiMate:"Nodes are active processing elements that execute and process artifacts, which are the representation of components and data objects. Nodes are, for example, used to model application servers, database servers, or client workstations. A node is often a combination of a hardware device and system software, thus providing a complete execution environment. These sub-nodes that represent the hardware devices and system software may be modeled explicitly or left implicit.

Nodes can be interconnected by communication paths. Artifacts can be assigned to (i.e., deployed on) nodes.

The name of a node should preferably be a noun. A node can consist of sub-nodes.

Artifacts deployed on a node may either be drawn inside the node or connected to it with an assignment relationship."

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links