Canonical gegevensmodel applicatie-onafhankelijk

ArchiMate-modellen > Generieke Architectuurprincipes > Principles > Canonical gegevensmodel applicatie-onafhankelijk
ArchiMate-element Canonical gegevensmodel applicatie-onafhankelijk
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-fb135e51-269f-e8d0-5529-48cfb05b9e32
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Canonical gegevensmodel applicatie-onafhankelijk
Statement  : Het canonical datamodel is applicatie-onafhankelijk
MotivatieTekst  : Door een canonical datamodel applicatie-onafhankelijk te maken hoeft deze niet te worden aangepast bij het migreren van applicaties. Het wordt ook niet beperkt door specifieke applicaties. Hierdoor gaan er bij de vertaling van en naar het canonical gegevensmodel geen gegevens verloren.
ImplicatieTekst  : Het canonical datamodel is gebaseerd op algemene/marktstandaarden. Het is generieker dan de gegevensmodellen van individuele applicaties. Het canonical datamodel bevat geen ongestructureerde velden waar applicaties zelf gestructureerde gegevens in stoppen en die daardoor niet te interpreteren zijn voor andere applicaties.
Architectuurdomein  : Data
Thema  : Applicatie-integratie
Kwaliteitseigenschap  : Maintainability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :