Inzet provisioningsysteem

ArchiMate-element Inzet provisioningsysteem
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-fa572530-9b2e-7f65-6c52-3f678c815817
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Inzet provisioningsysteem
Statement  : Autoritatieve bronnen en doelsystemen worden zoveel mogelijk aangesloten middels een provisioningsysteem en bijbehorende connectoren
MotivatieTekst  : Een provisioningsysteem is gespecialiseerd in het synchroniseren van identiteit-, account- en autorisatiegegevens en biedt hiertoe specifieke functionaliteit. Een geautomatiseerde uitwisseling via een provisioningsysteem voorkomt handmatige acties die inefficiënt en foutgevoelig zijn.
ImplicatieTekst  : Als het provisioningsysteem een standaard koppelvlak heeft met een specifiek bron- of doelsysteem dan wordt deze hier rechtstreeks aan gekoppeld. Als er standaard connectoren zijn die worden geleverd bij het provisioningsysteem en die nodig zijn voor het koppelen met een specifiek bron- of doelsysteem dan wordt daar gebruik van gemaakt. Als er geen standaard koppelvlak of connector vanuit het provisioningsysteem beschikbaar is voor het koppelen met een specifieke bron- of doelsysteem, dan wordt middels standaard applicatie-integratie middleware (Enterprise Service Bus eventueel in combinatie met Business Process Management systeem) een connector gerealiseerd op het provisioningsysteem. Alleen als er slechts een heel beperkt aantal gebruikers van een specifiek doelsysteem bestaat is handmatige provisioning gerechtvaardigd.
Architectuurdomein  : Application, Technology
Thema  : Identity- en accessmanagement
Kwaliteitseigenschap  : Functionality, Maintainability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :