Standaard processen

ArchiMate-element Standaard processen
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-e33f1a51-0efe-6196-df84-7ce92978054b
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Standaard processen
Statement  : Processen zijn gestandaardiseerd
MotivatieTekst  : Processen worden bij voorkeur zo efficiënt mogelijk uitgevoerd, zeker als de klant daar geen last van heeft. Standaard processen zijn herhaalbaar, voorspelbaar, schaalbaar en meer efficiënt. Door iedereen dezelfde standaard processen te laten hanteren wordt maximaal schaal- en synergievoordeel bereikt en kennis over een betere procesuitvoering gedeeld.
ImplicatieTekst  : Er zijn voor alle processen standaard procesbeschrijvingen. Voor ieder proces is er een proceseigenaar aangewezen die verantwoordelijk is voor de procesdefinitie en de kwaliteit van de procesuitvoering. Standaard processen worden geïmplementeerd bij alle bij het proces betrokken afdelingen. Processen zijn modulair opgebouwd waardoor procesdelen die niet altijd toepasbaar zijn niet verplicht hoeven te worden uitgevoerd.
Architectuurdomein  : Business
Thema  : Business Process Management
Kwaliteitseigenschap  : Reliability, Efficiency
ArchiMate-views  : 
Relaties  :