Vroege validaties

ArchiMate-element Vroege validaties
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-d27201ec-bc86-9509-d6a3-f65085f61218
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Vroege validaties
Statement  : Gegevens worden zo vroeg mogelijk gevalideerd
MotivatieTekst  : Gebruikers verwachten tegenwoordig een rijke gebruikerservaring. Daarnaast is het gebruikersonvriendelijk als validaties pas na het invullen van een formulier worden uitgevoerd.
ImplicatieTekst  : Er zijn validaties aanwezig in de presentatielaag die direct bij het invoeren van individuele velden worden uitgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van een standaard raamwerk voor Rijke Internet Applicaties (RIA) waardoor validaties niet volledig hoeven te worden uitgeprogrammeerd.
Architectuurdomein  : Application
Thema  : Gegevensbeheer, User Interface
Kwaliteitseigenschap  : Usability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :