Geautomatiseerd beheer

ArchiMate-element Geautomatiseerd beheer
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-b51b4b9b-a940-c4bd-97a4-c056f8d299e0
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Geautomatiseerd beheer
Statement  : Het beheer van IT systemen is zoveel mogelijk geautomatiseerd
MotivatieTekst  : Door handmatige interventie te voorkomen worden kosten gereduceerd. Menselijke taken zijn foutgevoelig en door automatisering worden dit soort fouten voorkomen.
ImplicatieTekst  : Alle systemen die op afstand beheerd moeten worden zijn aangesloten op het netwerk en extern toegankelijk. IT systemen bieden metrieken en faciliteiten voor instrumentatie waardoor ze bewaakt kunnen worden. Er wordt applicatiebeheer functionaliteit ingebouwd in applicaties, inclusief de mogelijkheid om te herstellen van foutsituaties en een verlaagde functionaliteit te bieden in geval van specifieke verstoringen.
Architectuurdomein  : Application, Technology
Thema  : Informatiebeveiliging
Kwaliteitseigenschap  : Reliability, Efficiency, Maintainability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :