Continue en pro-actief bewaken serviceniveau's

ArchiMate-modellen > Generieke Architectuurprincipes > Principles > Continue en pro-actief bewaken serviceniveau's
ArchiMate-element Continue en pro-actief bewaken serviceniveau's
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-49b1baee-1a88-37fa-774f-5a4e2679387f
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Continue en pro-actief bewaken serviceniveau's
Statement  : De serviceniveau's van IT-systemen worden continu en pro-actief bewaakt
MotivatieTekst  : Verstoringen in IT-systemen zouden zo min mogelijk impact moeten hebben op gebruikers. Door verstoringen vroegtijdig te signaleren kan mogelijk worden ingegrepen voordat de gebruiker er iets van merkt. Bij voorkeur worden verstoringen voorkomen. Hiervoor zouden in ieder geval moeten worden bewaakt wanneer capaciteitsgrenzen worden overschreden, zodat tijdig extra capaciteit kan worden bijgeschakeld.
ImplicatieTekst  : Er worden expliciete afspraken gemaakt over de serviceniveau’s die de operatie verwacht van de ICT-systemen. Er wordt periodiek gerapporteerd over de mate waarin de serviceniveau’s worden behaald. Er wordt continu gemonitord of ICT-systemen beschikbaar zijn, zodat verstoringen direct inzichtelijk zijn. Alle fatale en kritische foutsituaties worden kenbaar gemaakt aan de monitoring omgeving en de gegevens die geleid hebben tot de foutsituatie worden gelogd voor foutanalyse. De capaciteit die nodig is voor de ICT-systemen en de groei ervan is inzichtelijk en wordt ruim voordat grenzen worden bereikt verhoogd.
Architectuurdomein  : Technology
Thema  : Informatiebeveiliging
Kwaliteitseigenschap  : Reliability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :