Traceerbaarheid naar bron

ArchiMate-element Traceerbaarheid naar bron
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-45c67a10-6d3f-7dc0-460c-dfb6cd4a2f6f
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Traceerbaarheid naar bron
Statement  : Gegevens in het datawarehouse zijn herleidbaar naar de originele gegevensbronnen
MotivatieTekst  : Het is belangrijk dat inzichtelijk kan worden gemaakt dat gegevens die gebruikt zijn voor rapportage herleidbaar zijn naar de originele gegevens in de basisadministratie. Hierdoor kunnen er geen twijfels ontstaan over de kwaliteit van de gegevens. Daarnaast is het ook vanuit wet- en regelgeving belangrijk om aan te kunnen geven waarop verantwoordingsrapportages zijn gebaseerd.
ImplicatieTekst  : Er wordt van elk gegeven geregistreerd uit welke bron deze afkomstig is. Het datawarehouse is zelf geen bron van gegevens.
Architectuurdomein  : Data
Thema  : Applicatie-integratie, Gegevensbeheer
Kwaliteitseigenschap  : Functionality
ArchiMate-views  : 
Relaties  :