Beveiliging bij bron

ArchiMate-element Beveiliging bij bron
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-38fc7d3d-e623-6ae7-5485-229b6e905974
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Beveiliging bij bron
Statement  : Gegevens worden bij de bron beveiligd
MotivatieTekst  : De integriteit en vertrouwelijkheid van informatie wordt bewaakt. Doordat applicaties steeds meer vanaf andere lokaties en eigen apparatuur van gebruikers worden gebruikt kan er niet meer vertrouwd kan worden op de beveiliging van het volledige netwerk of het werkstation. Daarnaast is de mate van vertrouwen in een computer binnen of buiten de organisatie vergelijkbaar geworden. Door gegevens zo dicht mogelijk bij de bron te beveiligen wordt vertrouwelijkheid gegarandeerd onafhankelijk van het toegangspad.
ImplicatieTekst  : Toegang tot gegevens wordt altijd geauthenticeerd en geautoriseerd. Vertrouwelijke gegevens worden inhoudelijk versleuteld en voorzien van een access control list als zij zelfstandig, los van een applicatie, beschikbaar worden gesteld.
Architectuurdomein  : Data, Application
Thema  : Informatiebeveiliging
ArchiMate-views  : 
Relaties  :