Digitalisering

ArchiMate-element Digitalisering
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-3411de14-919e-3a11-2f59-648826768553
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Digitalisering
Statement  : Diensten en processen zijn gedigitaliseerd
MotivatieTekst  : Voor een modern proces is een papieren document een obstructie; het is niet efficiënt en het hindert tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Daarom worden klanten verleid gebruik te maken van het digitale kanaal, processen zo veel als mogelijk geautomatiseerd en worden papieren documenten voorkomen. Gebruikers verwachten tegenwoordig ook dat dienstverlening digitaal wordt aangeboden. Er moet niet uit het oog worden verloren dat niet iedereen beschikt over voldoende digitale vaardigheden en dat persoonlijk contact op bepaalde momenten of voor bepaalde zaken belangrijk kan zijn. Er wordt gestreefd naar substitutie (vervanging papier door digitale versies), waardoor ook geen fysieke archiefruimte meer nodig is. Het opslaan van gegevens in elektronische vorm maakt het veel eenvoudiger om deze te delen. Elektronische gegevens kunnen ook geautomatiseerd worden verwerkt door IT-systemen. Het elektronisch uitwisselen van gegevens is veel efficiënter en minder foutgevoelig dan het handmatig uitwisselen van gegevens.
ImplicatieTekst  : Klanten hebben digitale diensten tot hun beschikking waarmee ze alle veelvoorkomende interacties met de organisatie kunnen afhandelen. Digitale diensten zijn breed toegankelijk, ook voor mensen met een functiebeperking. Ingaande en uitgaande communicatie vindt zoveel mogelijk digitaal plaats en dat wordt gestimuleerd via kanaalsturing. Medewerkers worden gefaciliteerd in het digitaal ontsluiten en bewerken van alle informatie. Handmatige invoer of uitwisseling van gegevens wordt zoveel mogelijk voorkomen, met name als er sprake is van hoge volumes. Fysieke gegevensdragers (documenten) worden omgevormd in elektronische vorm, gestructureerd en voorzien van metadata (zoals een classificatie en toegangsregels). Informatie wordt bij creatie direct voorzien van metadata en op dat moment en bij alle wijzigingen van inhoud of context wordt bepaald of het bewaard moet worden als archiefobject.Archivering van informatie vindt digitaal plaats en zorgt ervoor dat deze beschikbaar, vindbaar, leesbaar en authentiek blijft en dat toegangsregels, bewaar- en vernietigings-termijnen worden bewaakt. Er zijn voorzieningen voor elektronische parafen en handtekeningen beschikbaar voor medewerkers.
Architectuurdomein  : Business, Data, Application
Kwaliteitseigenschap  : Usability, Efficiency
ArchiMate-views  : 
Relaties  :